Usługi doradcze – III edycja

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie realizuje operację pn. „Wsparcie korzystania z usług doradczych” mającą na celu przygotowanie i świadczenie usług doradczych w ramach poddziałania 2.1 „Wsparcie korzystania z usług doradczych” objętego PROW 2014-2020.

Programem objęto 1349 gospodarstw rolnych z terenu województwa podlaskiego, w których realizowane będą 2 letnie programy doradcze.

Programy doradcze zawierają:

  1. Obowiązkowo usługę „Analiza sytuacji produkcyjno – ekonomicznej gospodarstwa”
  2. Obowiązkowo jedną z trzech usług:

– Racjonalne gospodarowanie wodą w gospodarstwie rolnym lub

– Integrowana ochrona roślin, w tym ocena zagrożenia agrofagami i pomoc rolnikom w podejmowaniu decyzji w zakresie stosowania metod i zabiegów lub

–  Ocena dostosowania gospodarstwa rolnego do norm i wymogów warunkowości.

  1. Usługę oferowaną indywidualnie ostatecznemu odbiorcy usług i wybieraną wspólnie z nim spośród następujących usług:

– Ocena dostosowania gospodarstwa rolnego do norm i wymogów warunkowości

– Integrowana ochrona roślin, w tym ocena zagrożenia agrofagami i pomoc rolnikom w podejmowaniu decyzji w zakresie metod i zabiegów

– Racjonalne gospodarowanie wodą w gospodarstwie rolnym

– Gospodarowanie na obszarach Natura 2000

– Rachunkowość w gospodarstwie rolnym

– Doradztwo dla młodych rolników rozpoczynających działalność po raz pierwszy

– Doradztwo w zakresie rozpoczęcia działalności pozarolniczej

– Sprzedaż bezpośrednia i małe przetwórstwo w gospodarstwie

– Dostosowanie gospodarstwa rolnego do wymogów BHP

– Uczestnictwo w systemach jakości

– OZE, w tym pomoc doradcza rolnikom w działaniach prosumenckich

– System rolnictwa ekologicznego, w tym pomoc w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do działania „Rolnictwo ekologiczne” oraz pomoc realizacji działania „Rolnictwo ekologiczne”

– Modernizacja gospodarstw rolnych

– Restrukturyzacja małych gospodarstw

– Zrównoważone gospodarowanie składnikami odżywczymi (2 lata)

– Zobowiązania środowiskowe i klimatyczne, w tym ochrona zasobów genetycznych zwierząt i roślin.

Usługi świadczone w ramach programów doradczych są bezpłatne.

Przewidywane wyniki operacji: Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowaniu na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej.

 

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Działania 2 Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem

rolnymi usługi z zakresu zastępstw

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020

– Ministerstwo Rolnictwa i Rozwojów Wsi

Skip to content