Usługi doradcze – II edycja

logotypy

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wspólnie z Podlaską Izbą Rolniczą oraz firmą Agro-Doradztwo Robert Szczęsny w ramach umowy konsorcjum realizował operację polegającą na bezpłatnym świadczeniu dwuletnich programów doradczych. Zadanie to realizowano w ramach podziałania 2.1 Wsparcie korzystania z usług doradczych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W okresie od maja 2021 do maja 2023 r. wsparciem objętych zostało 2 076 rolników prowadzących gospodarstwa rolne w województwie podlaskim.

Każdy, dwuletni program doradczy, zawierał dwie usługi zgodne z potrzebami gospodarstwa.  W programie doradczym obowiązkowo świadczono usługę pn. „Ograniczenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, a drugą usługę doradcza w ramach programu oferowano indywidualnie rolnikowi i wybierano wspólnie z nim, spośród katalogu następujących usług:

– Analiza sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa,

– Ocena dostosowania gospodarstwa rolnego do norm i wymogów wzajemnej zgodności,

– Integrowana ochrona roślin, w tym ocena zagrożenia agrofagami i pomoc rolnikom w podejmowaniu decyzji w zakresie stosowania metod i zabiegów,

– Gospodarowanie na obszarach Natura 2000,

– Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, w tym pomoc w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz pomoc w realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego,

– System rolnictwa ekologicznego, w tym pomoc w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do działania Rolnictwo ekologiczne oraz pomoc w realizacji działania Rolnictwo ekologiczne,

– Modernizacja gospodarstw rolnych,

– Doradztwo dla młodych rolników rozpoczynających działalność po raz pierwszy,

Doradztwo w zakresie rozpoczęcia działalności pozarolniczej,

– Restrukturyzacja małych  gospodarstw,

– Sprzedaż bezpośrednia i małe przetwórstwo w gospodarstwie,

– Rachunkowość w gospodarstwie rolnym,

– Dostosowanie gospodarstwa rolnego do wymogów  BHP,

– Uczestnictwo w systemach jakości,

– Odnawialne źródła energii, w tym pomoc doradcza rolnikom w działaniach prosumenckich,

– Zazielenienie.

Usługi świadczone bezpłatnie w ramach programów doradczych.

Wyniki operacji: Poprawa wyników wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowaniu na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej.

Operacja mająca na celu świadczenie usług doradczych rolnikom z województwa podlaskiego

współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

Działania 2 Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym

i usługi z zakresu zastępstw Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Skip to content