Usługi doradcze – I edycja

logotypy

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
wspólnie z Podlaską Izbą Rolniczą i Agro-Doradztwo Robert Szczęsny

świadczył bezpłatnie programy doradcze w ramach

podziałania 2.1 Wsparcie korzystania z usług doradczych w ramach

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem poddziałania jest poprawa wyników gospodarczych gospodarstw rolnych oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej.

Programem objęto 1570 gospodarstw z województwa podlaskiego, w których zrealizowano 3 letnie programy doradcze zawierające 3 usługi z czterech oferowanych programów do wyboru.

Program doradczy nr 1:

 1. Analiza sytuacji ekonomicznej gospodarstwa rolnego
 2. Rachunkowość w gospodarstwie rolnym
 3. Integrowana ochrona roślin, w tym ocena zagrożenia agrofagami i pomoc rolnikom w podejmowaniu decyzji i w zakresie metod i zabiegów

Program doradczy nr 2:

 1. Analiza sytuacji ekonomicznej gospodarstwa rolnego
 2. Rachunkowość w gospodarstwie rolnym
 3. Uczestnictwo w systemach jakości lub System rolnictwa ekologicznego, w tym pomoc w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do rolnictwa ekologicznego oraz pomoc w realizacji rolnictwa ekologicznego

Program doradczy nr 3:

 1. Analiza sytuacji ekonomicznej gospodarstwa rolnego
 2. Rachunkowość w gospodarstwie rolnym
 3. Modernizacja gospodarstwa rolnego lub Restrukturyzacja małych gospodarstw

Program doradczy nr 4:

 1. Analiza sytuacji ekonomicznej gospodarstwa rolnego
 2. Rachunkowość w gospodarstwie rolnym
 3. Dostosowanie gospodarstwa rolnego do wymogów BHP

 

Usługi świadczone w ramach programów doradczych były bezpłatne.

Operacja realizowana w okresie grudzień 2018 – sierpień 2022 r.

 

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Działania 2 Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem

rolnymi usługi z zakresu zastępstw

poddziałania 2.1. „Wsparcie korzystania z usług doradczych”

objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020

– Ministerstwo Rolnictwa i Rozwojów Wsi

 

Skip to content