Kompleksowe doradztwo rolnicze PS WPR 2023-2027

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie przystępuje do realizacji „Kompleksowych programów doradczych”. Środki na realizację działania zagwarantowała podpisana umowa z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach interwencji I.14.2 „Kompleksowe doradztwo rolnicze” moduł 1 Kompleksowe programy objętej Planem Strategicznym Wspólnej Rolnej na lata 2023-2027.

Zakres rzeczowy polega na zapewnieniu wsparcia doradczego poprzez świadczenie usług doradczych w ramach kompleksowych programów doradczych dla rolników/młodych rolników prowadzących gospodarstwa na terenie województwa podlaskiego.

Usługi będą realizowane w postaci kompleksowych programów doradczych odpowiadających na potrzeby gospodarstwa, przy czym kompleksowy program doradczy obejmować będzie co najmniej 2 usługi.

Realizację programu poprzedzi wykonanie usługi „Analiza sytuacji produkcyjno- ekonomicznej gospodarstwa rolnego”, która pomoże w planowaniu rozwoju gospodarstwa. Kolejne usługi do realizacji w ramach programu oferowane rolnikowi indywidualnie i wybierane wspólnie z nim, spośród katalogu następujących usług:

  1. Ekoschematy – systemy na rzecz klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt,
  2. System integrowanej produkcji roślin,
  3. Biologiczne metody ochrony,
  4. Rolnictwo ekologiczne,
  5. Ocena dostosowania gospodarstwa rolnego do norm i wymogów warunkowości,
  6. Doradztwo dla młodych rolników – beneficjentów interwencji I.11 PS WPR,
  7. Rachunkowość w gospodarstwie rolnym, z wykorzystaniem narzędzia IERiGR,
  8. Zarządzanie i planowanie w gospodarstwie rolnym,
  9. Zadrzewienia i systemy rolno leśne,
  10. Zobowiązania środowiskowe i klimatyczne, w tym ochrona zasobów genetycznych zwierząt i roślin.

Czas realizacji programu doradczego może trwać od 1 roku do 3 lat, w zależności od wachlarza wybranych usług do realizacji.  Jeden odbiorca usług może skorzystać z udziału w programie dwu – lub trzy – krotnie.

Możliwość skorzystania z usługi „Doradztwo dla młodych rolników – beneficjentów interwencji    I11. PS WPR zapewniona dla wszystkich beneficjentów z terenu województwa podlaskiego przez cały czas trwania projektu.

Okres trwania działania: 20 września 2023  r.– 30 czerwca 2029 r.

Realizacja przyczyni się do realizacji celu interwencji: Modernizacja sektora przez sprzyjanie działaniu się wiedzą, innowacji i cyfryzacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, a także zachęcenie do ich wykorzystania.

Rezultat operacji: Świadczenie kompleksowych programów doradczych wśród podlaskich rolników.

Usługi świadczone w ramach programów doradczych są bezpłatne.

Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się z biurem projektu Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie tel. 86/275 89 27 oraz Powiatowymi Zespołami Doradztwa Rolniczego zlokalizowanym w każdym z powiatów.

 

Operacja współfinansowana ze środków UE

w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Instytucja Zarządzająca Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

– Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Skip to content