Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Siemiatyczach

Dane teleadresowe

ul. Pałacowa 12, 17-300 Siemiatycze
tel./fax 85 655 64 54
e-mail: siemodr@zetobi.com.pl; siemiatycze1@odr-szepietowo.pl

 

Pracownicy Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Siemiatyczach

Specjalność
Nazisko i Imię
telefon
e-mail
Organizacja doradztwa, ekonomika – Kierownik PZDR
Orzepowska Grażyna

856556454

506660821

gorzepowska@odr-szepietowo.pl
Przedsiębiorczość, programy i projekty
Szeryńska Anna

856559204

502477909

aszerynska@odr-szepietowo.pl
Przedsiębiorczość, programy i projekty
Sofińska Marta

856559201

502477906

msofinska@odr-szepietowo.pl
Ekologia i ochrona środowiska
Król-Symonowicz Sylwia

856556454

502356182

sylwia.krol@odr-szepietowo.pl
Produkcja roślinna
Mędrycki Marek

856559203

502477907

mmedrycki@odr-szepietowo.pl
Produkcja zwierzęca
Szostak Paweł

856559202

502356172

pszostak@odr-szepietowo.pl
Gospodarstwo wiejskie i agroturystyka
Radziszewska Bożena

856559201

506665223

bradziszewska@odr-szepietowo.pl
Ekonomika i zarządzanie gospodarstwem rolnym
Iwaniuk Paulina

856556454

695222258

piwaniuk@odr-szepietowo.pl

 

Skip to content