Oferta usług Działu Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa – Produkcja Zwierzęca

Doradztwo w zakresie

 • Nowe rozwiązania w produkcji zwierzęcej,
 • Normy i wymogi wzajemnej zgodności w produkcji zwierzęcej, w tym dobrostan,
 • Rozwiązania technologiczno-organizacyjne w chowie i hodowli zwierząt,
 • Bioasekuracja w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną,
 • Zasady uboju z konieczności zwierząt gospodarskich poza rzeźnią,
 • Warunki i wymogi związane z realizacją działania dobrostan zwierząt,
 • Nawodnienia rolnicze,
 • Systemy jakości w produkcji zwierzęcej,
 • Racjonalne stosowanie antybiotyków w leczeniu zwierząt,
 • Prowadzenie pasieki amatorskiej i towarowej,

Usługi odpłatne

 • Sporządzenie planu poprawy dobrostanu bydła, trzody chlewnej i owiec,
 • Prowadzenie rejestru wypasu zwierząt,
 • Przygotowanie informacji o planowanym przedsięwzięciu na potrzeby decyzji środowiskowej.
Skip to content