Oferta usług Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

Doradztwo w zakresie

 • Rachunkowość rolna i podatkowa
 • Ubezpieczenia społeczne oraz majątkowe w rolnictwie
 • Inwestycje w gospodarstwach rolnych z wykorzystaniem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Kredyty preferencyjne, komercyjne, leasing
 • Restrukturyzacja zadłużenia gospodarstw rolnych
 • Szacowanie strat w gospodarstwach rolnych dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi
 • Zarządzanie, organizacja i planowanie pracy w gospodarstwach rolnych
 • Wyliczanie dochodów, kosztów oraz opłacalności produkcji zwierzęcej i roślinnej
 • Badanie koniunktury w rolnictwie
 • Informacja rynkowa

Usługi odpłatne

 • Przygotowanie dokumentów o przyznanie pomocy „Premie dla młodych rolników”
 • Przygotowanie dokumentów o przyznanie pomocy „Modernizacja gospodarstw rolnych”
 • Przygotowanie dokumentów o przyznanie pomocy „Restrukturyzacja małych gospodarstw”
 • Prowadzenie uproszczonej rachunkowości rolnej dla beneficjentów PROW
 • Prowadzenie rachunkowości rolnej Polskiego FADN
 • Rozliczanie podatku VAT na zasadach ogólnych w gospodarstwie rolnym
Skip to content