Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich

Imię i nazwisko

Specjalność

Telefon

e-mail

Dorota Półtorak

p. o. Kierownika działu

Przetwórstwo rolne

86 275 89 24
506 666 744

dpoltorak@odr-szepietowo.pl

Tomasz Śnieciński

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

tsniecinski@odr-szepietowo.pl

Jolanta Rząca

Projekty krajowe i zagraniczne

86 275 89 27
jrzaca@odr-szepietowo.pl

Grażyna Gosk

Projekty krajowe i zagraniczne

86 275 89 27
ggosk@odr-szepietowo.pl

Joanna Czarkowska

Wiejskie gospodarstwo domowe – agroturystyka i turystyka wiejska

86 275 89 38
506 662 611

jczarkowska@odr-szepietowo.pl

Beata Puławska

Żywność, żywienie i dziedzictwo kulinarne

86 275 89 38

bpulawska@odr-szepietowo.pl

Anna Kostro

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)

86 275 89 41

akostro@odr-szepietowo.pl

Krzysztof Kuteszko

Paulina Grabowska

Sławomir Fabijański

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)

Technologia przetwórstwa rolnego

 

Broker innowacji

86 275 89 41

697 770 933

kkuteszko@odr-szepietowo.pl

pgrabowska@odr-szepietowo.pl

 

sfabijanski@odr-szepietowo.pl

Skip to content