Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw

Imię i nazwisko

Specjalność

Telefon

e-mail

Korczak Robert

Kierownik Działu

gł. sp. ds. metodyki doradztwa i programów edukacyjnych

86 275 89 21
500 296 237

rkorczak@odr-szepietowo.pl

Katarzyna Olszewska

Specjalista do spraw promocji

502 356 248
kolszewska@odr-szepietowo.pl

Weronika Murawska

Specjalista do spraw promocji

wmurawska@odr-szepietowo.pl

Fatyga Anna

Redaktor naczelna „Wiadomości Rolniczych”, bibliotekarz

86 275 89 06
510 924 799

redakcja.wr@odr-szepietowo.pl

Cieszkowska Wioletta

Mioduszewska Anna

Główny specjalista ds. wydawnictw – grafik komputerowy

Szkolenia rolników

86 275 89 01

86 275 89 40

wcieszkowska@odr-szepietowo.pl

amioduszewska@odr-szepietowo.pl

Rospędowska Beata

Weronika Biała

Planowanie i sprawozdawczość

specjalista ds. wydawnictw – dokumentalista

86 275 89 40

 

86 275 89 02

brospedowska@odr-szepietowo.pl

 

wbiala@odr-szepietowo.pl

Skip to content