Dział Księgowości

Imię i nazwisko

Specjalność

Telefon

e-mail

Kozikowska Anna

Główna księgowa

86 275 89 14
500 296 242

akozikowska@odr-szepietowo.pl

Szymborska Karolina

Z-ca Głównej Księgowej

86 275 89 12

kszymborska@odr-szepietowo.pl

Szulborska Joanna

Starsza księgowa

86 275 89 11

jszulborska@odr-szepietowo.pl

Mioduszewska Monika

Starsza księgowa

86 275 89 12
mmioduszewska@odr-szepietowo.pl

Wyszyńska Katarzyna

Starsza księgowa

86 275 89 09
kwyszynska@odr-szepietowo.pl

Milewska Anna

Starsza księgowa

86 275 89 12

azebrowska@odr-szepietowo.pl

Kontakt – Dział Księgowości
Skip to content