Dział Księgowości

Imię i nazwisko

Specjalność

Telefon

e-mail

Anna Kozikowska

Główna Księgowa

86 275 89 14
500 296 242

akozikowska@odr-szepietowo.pl

Karolina Szymborska

Z-ca Głównej Księgowej

86 275 89 12

kszymborska@odr-szepietowo.pl

Joanna Szulborska

Starsza księgowa

86 275 89 11

jszulborska@odr-szepietowo.pl

Monika Mioduszewska

Starsza księgowa

86 275 89 12
mmioduszewska@odr-szepietowo.pl

Katarzyna Wyszyńska

Starsza księgowa

86 275 89 09
kwyszynska@odr-szepietowo.pl

Anna Milewska

Starsza księgowa

86 275 89 12

amilewska@odr-szepietowo.pl

Skip to content