Dział Administracyjno-Gospodarczy

Imię i nazwisko

Specjalność

Telefon

e-mail

Godlewski Marek

Kierownik Działu

86 275 89 48

500 296 255

marek.godlewski@odr-szepietowo.pl

Leszek Mazurczyk

Kierowca – pracownik administracyjno-gospodarczy

506 664 304

Kruszewski Mirosław

Konserwator urządzeń i instalacji

506 666 625

Krajewska Magdalena

Wsparcie organizacyjne pokazów i demonstracji

86 275 89 44

508 216 170

targi@odr-szepietowo.pl

Kamińska-Matys Joanna

Anna Wasilewska

Planowanie i organizacja usług doradczych

Specjalista ds. remontowo – budowlanych

86 275 89 45
508 215 919
jmatys@odr-szepietowo.pl

Gorzkowski Zbigniew

Poligraf, plastyk, montażysta prac przygotowanych do druku

86 275 89 32

Wyszyński Andrzej

Zaopatrzenie
86 275 89 46
500 2962 44

Wiśniewska Urszula

Olesiewicz Danuta

Brzozowska Edyta

Portierka

Sienicki Sławomir

Angermann Marek

Pracownik gospodarczy

 

Pracownik gospodarczy

Godlewska Dorota

Specjalista ds merytoryczno-technicznych z zakresu administracji i transportu

86 275 89 47

Wnorowska Bożena

Sprzątaczka

Sylwestrzuk Grzegorz

Zamówienia publiczne, zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne

86 275 89 46
502 477 945

gsylwestrzuk@odr-szepietowo.pl

Skip to content