Dział Administracyjno-Gospodarczy

Imię i nazwisko

Specjalność

Telefon

e-mail

Marek Godlewski

Kierownik Działu

86 275 89 48

500 296 255

marek.godlewski@odr-szepietowo.pl

Grzegorz Sylwestrzuk

Zamówienia publiczne, zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne

86 275 89 46
502 477 945

gsylwestrzuk@odr-szepietowo.pl

Andrzej Wyszyński

Zaopatrzenie

86 275 89 46
500 2962 44

Anna Wasilewska

Sprawy remontowo – budowlane

86 275 89 45

Joanna Kamińska-Matys

Planowanie i organizacja usług

86 275 89 45
508 215 919
jmatys@odr-szepietowo.pl

Magdalena Krajewska

Wsparcie organizacyjne pokazów i demonstracji

86 275 89 44

508 216 170

targi@odr-szepietowo.pl

Dorota Godlewska

Administracja i transport

86 275 89 47

Zbigniew Gorzkowski

Poligraf, plastyk, montażysta prac przygotowanych do druku

86 275 89 32

Urszula Wiśniewska

Danuta Olesiewicz

Edyta Brzozowska

 

 

Portierka

86 275 89 39

506 662 130

Bożena Wnorowska

Sprzątaczka

Mirosław Kruszewski 

Konserwator urządzeń i instalacji

506 666 625

Leszek Mazurczyk

Kierowca – pracownik administracyjno-gospodarczy

506 664 304

Sławomir Sienicki 

Pracownik gospodarczy

Marek Angermann 

Pracownik gospodarczy

Dariusz Korszlak

Operator maszyn i urządzeń rolniczych

Skip to content