Karta zgłoszenia

sty 4, 2023

Organizator:

Wójt Gminy Sokoły

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Krzyżewie

Termin:

26 marca 2023 r. godz. 10.00

Miejsce:

Centrum Wystawienniczo-Targowe w Sokołach

Temat:

„Rolnictwo precyzyjne w kontekście Wspólnej Polityki Rolnej”

  Adres:  Informacja o przetwarzaniu danych

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, z siedzibą w: Szepietowo-Wawrzyńce 64,
  18-210 Szepietowo; tel. 86 275 8910

  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR Szepietowo możliwy jest za pomocą adresu e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji szkolenia oraz prowadzenia działalności doradczej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c, e oraz f (zapewnienie właściwej jakości: doradztwa, szkolenia, realizacji umowy na finansowanie zadań doradczych, zarządzania realizacją zadań doradczych, zarządzania realizacją szkoleń, marketing bezpośredni własnych produktów lub usług) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  a) podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa
  b) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu PODR Szepietowo na podstawie zawartej z PODR Szepietowo umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

  5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody, następnie przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym w PODR Szepietowo

  6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

  Zgoda na przetwarzanie danych

  Zgodnie z art. 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo, dla potrzeb realizacji szkolenia oraz prowadzenia działalności doradczej.

  Skip to content