Karta zgłoszenia

sty 4, 2023

Organizator:

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Polski Związek Producentów Kukurydzy w Poznaniu

Termin:

22 lutego 2024 r. godz. 9.30

Miejsce:

SaMASZ, Zabłudów ul. Trawiasta 1

Temat:

Agrotechnika w uprawie kukurydzy

  Adres:

  Informacja o przetwarzaniu danych

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, z siedzibą w: Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo; tel. 86 275 8910
  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR Szepietowo możliwy jest za pomocą adresu
  e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl
  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji szkolenia oraz prowadzenia działalności doradczej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c, e oraz f (zapewnienie właściwej jakości: doradztwa, szkolenia, realizacji umowy na finansowanie zadań doradczych, zarządzania realizacją zadań doradczych, zarządzania realizacją szkoleń, marketing bezpośredni własnych produktów lub usług) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  a) podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa
  b) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu PODR Szepietowo na podstawie zawartej z PODR Szepietowo umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
  5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody, następnie przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym w PODR Szepietowo
  6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

  Skip to content