Dział Teleinformatyki

Kierownik działu: Krzysztof Grabowski, tel. 86 2758907

Do zakresu działania Działu Zastosowań Teleinformatyki należą:

 • tworzenie sieci informacji rolniczej z wykorzystaniem Internetu,
 • prowadzenie redakcji strony internetowej,
 • koordynacja i realizacja zadań z zakresu informatyki:
  • serwis sprzętu komputerowego wraz z jego oprogramowaniem,
  • wdrażanie nowych programów komputerowych oraz organizacja szkoleń w zakresie ich obsługi dla szerokiego grona odbiorców, w tym pracowników Ośrodka Doradztwa,
  • analizowanie i wnioskowanie w zakresie wyposażenia w pomoce audiowizualne i niezbędny sprzęt komputerowy, a także opieka i nadzór nad jego właściwą eksploatacją,
  • nadzór i konfiguracja pracy serwerów,
  • administrowanie szkoleń na odległość,
  • zapewnienie właściwej łączności pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Ośrodka Doradztwa, nadzorowanie i tworzenie sieci komputerowej w Ośrodku Doradztwa, Oddziale oraz Zespołach.

 

Skip to content