Znasz nasze wszystkie wysokomazowieckie koła? Jeśli nie, koniecznie poznaj je… Koło Gospodyń Wiejskich ”JANKO-WIANKI” w Jabłoni Jankowcach

kwi 21, 2022

KGW w Jabłoni Jankowcach powstało w 2010 roku. Pierwszymi Członkami koła byli mieszkańcy Jabłoni Jankowiec, w tym również strażacy OSP. W początkach działalności we współpracy z OSP z własnych środków wyremontowana została świetlica wiejska z zapleczem kuchennym i doposażeniem zastawy stołowej. Systematycznie członkowie koła troszczyli się o wyżej wymieniony obiekt. Udostępniając salę i zastawę stołową najemcom pozyskiwali fundusze na działalność oraz integrację mieszkańców wsi. W świetlicy wielokrotnie organizowane były ogólnodostępne imprezy integracyjne w tym sylwestrowe. Koło Gospodyń Wiejskich Jabłoń Jankowce systematycznie uczestniczyło w Gminnych Dożynkach organizowanych przez Urząd Gminy Nowe Piekuty przygotowując stół wiejski oraz wieniec dożynkowy. W czerwcu 2020 roku reprezentantki Koła wzięły udział w spotkaniu z Premierem Mateuszem Morawieckim, które odbyło się w Wysokiem Mazowieckiem. W tym samym czasie członkowie KGW zaangażowali się w działalność charytatywną na rzecz dzieci chorujących na SMA, nagrywając „gaszynchallenge” na rzecz małej Zosi. We wrześniu 2020 roku nasza działalność charytatywna związana została z Michasiem Boguckim chorującym na SMA. Wzięliśmy udział w pikniku militarnym sprzedając ciasta upieczone przez członkinie koła. Na rzecz Michasia przeprowadziliśmy również kwestę w sołectwie Jabłoń Jankowce oraz zorganizowaliśmy punkt zbiórki nakrętek, butelek plastikowych i zużytych baterii, które we współpracy z Urzędem Gminy Nowe Piekuty przetransportowaliśmy do punktu skupu.

28 września 2020 roku koło zostało wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, co pozwoliło na możliwość pozyskania dofinansowania z ARiMR na zakup doposażenia świetlicy wiejskiej, a to stworzyło warunki do rozwoju, pozytywnie wpłynęło na kształtowanie wspólnej przestrzeni życiowej i umożliwiło prowadzenie działalności statutowej. Dofinansowania otrzymane z ARiMR pozwoliły na doposażenie kuchni w remizie OSP w Jabłoni Jankowcach, dzięki czemu stopniowo staje się ona nowoczesna i będzie lepiej służyć wszystkim mieszkańcom gminy. Dużym wsparciem dla KGW są pracownicy ARiMR, którzy zawsze służą fachową pomocą przy składaniu i rozliczaniu wniosków.

Zarejestrowanie Koła otworzyło również możliwości rozwoju poprzez pozyskiwanie dotacji zewnętrznych. KGW „JANKO-WIANKI” działa formalnie stosunkowo krótko, ale już wiele udało im się dokonać. Łącząc siły z Sołtysem Wsi oraz OSP Jabłoń Jankowce koło podjęło starania o zagospodarowanie miejsca nad lokalnym stawem. Dzięki wsparciu Wójta Gminy Nowe Piekuty Marka Kaczyńskiego na ten cel udało się pozyskać środki z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Odnowy Wsi, które w połączeniu z Funduszem Sołeckim zaowocowały pięknym miejscem rekreacji. Wiata, kamienne palenisko nad malowniczym stawem będą służyć nie tylko mieszkańcom wioski, będzie to miejsce ogólnodostępne. A w przyszłości członkowie KGW mają nadzieję na jego doposażenie.

KGW „JANKO-WIANKI” zarejestrowane zostało na początku pandemii. Był to niewątpliwie niełatwy czas, aby podejmować różnego rodzaju działania, mimo to 15 sierpnia 2021 roku udało się zorganizować Festyn pod hasłem #SzczepimySię. Stworzyło to nie tylko możliwość zaszczepienia się przeciwko COVID 19, ale również – a może przede wszystkim – udało się zintegrować środowisko lokalne. Zabawa przy muzyce rozrywkowej, stoisko gastronomiczne, pokaz ratownictwa medycznego w wykonaniu OSP Jabłoń Jankowce, przy wsparciu PSP Wysokie Mazowieckie oraz liczne atrakcje dla dzieci przyciągnęły niemałe tłumy.

Bez wątpienia jednym z najważniejszych dotychczasowych dokonań była współorganizacja 90. Rocznicy OSP Jabłoń Jankowce. Z tej okazji udało się również wydać książkę stanowiącą swego rodzaju monografię wsi Jabłoń Jankowce, ze szczególnym uwzględnieniem historii założenia Ochotniczej Straży Pożarnej. KGW „JANKO-WIANKI” wydało także kalendarz na rok 2022 prezentujący zarówno zdjęcia archiwalne jak i te, które wykonane zostały podczas sesji fotograficznej w czerwcu 2022. W sesji wzięli udział wszyscy mieszkańcy wioski, którzy zechcieli skorzystać z zaproszenia – za co serdecznie im dziękujemy. Wydanie książki i kalendarza nie byłoby możliwe bez dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatu Wysokomazowieckiego, wsparcia Wójta Gminy Nowe Piekuty oraz dofinansowaniom od licznych sponsorów: Banku Spółdzielczego w Szepietowie, Firmie Rol Pol Ołdakowscy, Centrum Medycznego Gajda Med., Firmie Rolteks Sokoły i Ośrodka Szkolenia Kierowców Michał. Szczególnie ważne w tym przedsięwzięciu stało się to, że udało się przywołać i utrwalić pamięć o ludziach, którzy 90 lat temu z wielką pasją nie tylko tworzyli OSP Jabłoń Jankowce, ale potrafili również integrować mieszkańców wsi tak, że przyciągało to ludzi z całej okolicy.

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Wysokiem Mazowieckiem Grzegorz Żochowski: Koło Gospodyń Wiejskich JANKO-WIANKI to Panie i Panowie, którzy każdego dnia udowadniają, że dobre pomysły, współpraca między pokoleniami, wymiana doświadczeń i serdeczne relacje to najlepszy przepis na wspólny sukces. Zaangażowanie całej społeczności wiejskiej w działalność koła i OSP to powód do dumy. Działają prężnie, a ich energię, dobry humor, pomysłowość i zapał do pracy widać na każdym kroku.

Na swoim koncie mają wiele ciekawych inicjatyw oraz głowy pełne nowych pomysłów. Można śmiało powiedzieć, że KGW „JANKO-WIANKI” wciela w życie powiedzenie H. Forda ,,połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces”. I właśnie tego życzę im z całego serca, aby tych sukcesów było jak najwięcej.

KGW JANKO-WIANKI / ARiMR Wysokie Mazowieckie

Skip to content