Współpracujemy z kołami gospodyń wiejskich

lut 17, 2022

Powstające Koła potrzebują szerszej współpracy i poszerzenia swej działalności. Jednak, aby ten rozwój był możliwy, istnieje konieczność zdobywania nowej wiedzy i uzupełniania już posiadanych wiadomości.
Przykładem takiej postawy jest KGW Kramkowo, którego członkowie, w ramach rozpoczętej już wcześniej współpracy, zorganizowali spotkanie z doradcami z Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. W trakcie wizyty w Kramkowie, doradcy zaprezentowali szeroki zakres merytoryczny świadczonego doradztwa w ramach organizowanych szkoleń, pokazów czy konsultacji indywidualnych oraz grupowych.
Jednym z elementów było zaprezentowanie informacji o działaniu „Profilaktyka 40PLUS”, które ma na celu usprawnienie przeprowadzania podstawowych badań profilaktycznych wśród osób po 40 roku życia.
Członkinie KGW wyraziły zainteresowanie współpracą w ramach tematyki prowadzonej przez specjalistki Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego:
• Profilaktyka prozdrowotna, świadomość konsumencka i racjonalne żywienie (a w tym m.in. pokazy żywieniowe, zastosowanie ziół w kuchni i w apteczce);
• Estetyzacja wiejskiej zagrody i urządzanie ogrodów przydomowych, w powiązaniu z zasadami zakładania i pielęgnowania roślin ozdobnych;
• Wyrób i promocja podlaskich kulinarnych produktów regionalnych, sposoby promocji i sprzedaży (m.in. za pomocą strony www.podlaskiebazarek.pl), oraz wytwarzania i sprzedaży własnych wyrobów na zasadach rolniczego handlu detalicznego (RHD);
• Działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, ekologicznego i funkcjonalnego urządzenia gospodarstwa rolnego, w tym pokazy z zakresu tradycyjnego rękodzieła ludowego oraz trendy w nowoczesnym rękodzielnictwie;
• Uzyskania dodatkowego dochodu z takiej działalności jak agroturystyka, zagroda edukacyjna czy gospodarstwa opiekuńcze;
• Udział w konkursie Nasze kulinarne Dziedzictwo na najlepszy produkt regionalny.
Również zaprezentowane działanie p.t. „Współpraca” na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw, spotkało się z zainteresowaniem członków Koła, ponieważ daje możliwość dofinansowania wytwarzania i sprzedaży produktów żywnościowych przez rolników.
PODR oferuje ciekawe szkolenia, pokazy, konkursy oraz aktualne i sprawdzone informacje dotyczące życia i pracy na obszarach wiejskich naszego województwa, dlatego serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich mieszkańców, a w szczególności członkinie podlaskich kół gospodyń wiejskich.
Wiele bieżących informacji zamieszczamy na naszej stronie internetowej w zakładce „Koła Gospodyń Wiejskich”. Do jej odwiedzania serdecznie zapraszamy wszystkich członków KGW, chcących nawiązać współpracę, poszerzyć wiedzę czy pochwalić się swoimi osiągnięciami. Link do strony: https://odr.pl/doradztwo/rozwoj-obszarow-wiejskich/wiejskie-gospodarstwo-domowe/kola-gospodyn-wiejskich/.

Joanna Czarkowska
Gł. Specjalista ds. agroturystyki i turystyki wiejskiej
Koordynator Sekcji WGDiA

Skip to content