Szkolenie dla kół gospodyń wiejskich w Podłatkach Dużych

kwi 4, 2024

Dn. 2 kwietnia br. w Podłatkach Dużych odbyło się szkolenie skierowane do kół gospodyń wiejskich z gminy Kołaki Kościelne (pow. zambrowski). Organizatorem szkolenia był Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Zambrowie, reprezentowany na szkoleniu przez doradczynię Jolantę Grodzką.

Wykładowcą z Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego był Tomasz Śnieciński, który zaprezentował tematykę związaną z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na działalność statutową kół gospodyń wiejskich. Przybliżył zasady ubiegania się o wsparcie dla KGW z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (obecnie trwa nabór wniosków). Ponadto omówiono specyfikę opracowywania i realizacji projektów związanych z pozyskiwaniem dotacji z programów rządowych, samorządowych oraz fundacyjnych.

Zapoznano uczestniczki z różnymi źródłami finansowania oddolnych przedsięwzięć. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem uczestniczek, które zadawały wiele pytań związanych z funkcjonowaniem i rozwojem KGW.

Zachęcamy serdecznie wszystkie zainteresowane koła gospodyń wiejskich z województwa podlaskiego do aktywności szkoleniowej i uczestnictwa w inicjatywach edukacyjnych realizowanych przez PODR Szepietowo.

Tomasz Śnieciński

Skip to content