Poradnik dla Kół Gospodyń Wiejskich

kwi 9, 2021

W codziennym funkcjonowaniu Kół na pewno pomocne będzie II wydanie Poradnika dla KGW.

Wydanie to zostało opracowane przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w ramach operacji „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich II”.

Zawiera m.in. informacje na tematy:

  • dziedzictwo kulinarne w kontekście lokalnych, regionalnych produktów, ze wskazówkami  jak wyszukiwać  produkty i potwierdzać ich tradycyjność;
  • krajowe i europejskie systemy jakości – jakie są możliwości udziału w systemach jakości żywności, procedury rejestracji  oraz wymagania, jakie muszą być spełnione przy certyfikacji produktów w danym systemie;
  • wprowadzanie na rynek żywności przez rolników;
  • formalno – prawne aspekty funkcjonowania kół gospodyń wiejskich – jakie są ramy prawne, w których mogą działać KGW, również grupy, które chcą założyć nowe koła;
  • współpraca z innymi podmiotami i poszukiwanie funduszy ;

Poradnik można znaleźć na stronie: http://ksow.pl/aktualnosc/lokalne-regionalne-i-tradycyjne-szansa-dla-kol-gospodyn-wiejskich-ii-poradnik-dla-kol-gospodyn-wiejskich-wydanie-drugie-uaktualnione

Opracowała: Joanna Czarkowska

Skip to content