Nabory wniosków w konkursach

kwi 28, 2021

O dofinansowanie swoich działań w różnych konkursach mogą ubiegać się m.in. Koła Gospodyń Wiejskich. Poniżej wybrane propozycje.

  • Do 28.04. trwał nabór do czwartej edycji programu grantowego Czuwamy! Pamiętamy!, w ramach którego można ubiegać się o granty na odnowienie Miejsc Pamięci. Na wsparcie lokalnych inicjatyw w tej edycji Fundacja przeznaczy 200 tys. złotych. W tym roku program został objęty Patronatem Honorowym przez Instytut Pamięci Narodowej.

Więcej na stronie: https://fundacja.orlen.pl/pl/aktualnosci/komunikaty/Strony/Ruszy%c5%82-nab%c3%b3r-do-programu-grantowego-Fundacji-ORLEN-CZUWAMY!-PAMI%c4%98TAMY!-.aspx?fbclid=IwAR3_TVucffsJ154Eb0DQNbLKZe0RV-DzRXtw59XXt9PC9ZGEMuVCEup_5pA

  • Do 4.05. trwa nabór wniosków na VI edycję konkursu realizowanego w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura w województwie podlaskim. Przedmiotem konkursu mogą być projekty edukacyjno-kulturowe, których beneficjentami są dzieci i młodzież z naszego województwa.

Więcej na stronie: https://pikpodlaskie.pl/event/konkurs-na-projekty-lokalne/

  • Do 17.05 trwa nabór wniosków do konkursu w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Wnioskodawcami mogą być m.in.  koła gospodyń wiejskich.  Składanie wniosków odbywa się elektronicznie. O wsparcie można się ubiegać na działania podejmowane w kilku obszarach:
  1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci,
  2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu: kwota,
  3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska),
  4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego (realizowane jako moduł w projektach z obszarów 1-3).

Szczegóły na stronie: https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/konkurs-1/

  • Do 1 czerwca do godziny 12:00 można składać wnioski w konkursie Równać Szanse – Małe Granty. Na realizację pięciomiesięcznego projektu w swojej miejscowości można się ubiegać o dofinansowanie w maksymalnej wysokości 8 500 zł. Dla młodych ludzi to ciekawe wyzwanie i szansa na współpracę z innymi. Uczestnicy ustalają wspólny cel, który chcą osiągnąć. Uczą się planowania i pracy w zespole, poznają lokalną historię, kulturę i tradycję. Nawiązują nowe przyjaźnie. Działają na rzecz społeczności lokalnej. Rozwijają pasje i zainteresowania, sprawdzają się w zupełnie nowych sytuacjach. Granty mogą otrzymać m.in. Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do rejestru Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub KRS bądź ewidencji prowadzonej przez starostów.

Szczegóły na stronie https://www.rownacszanse.pl/kmg

  • Do 30.06 trwa nabór do konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów”. Organizatorzy czekają na zgłoszenia trzyosobowych reprezentacji Kół Gospodyń Wiejskich..

Szczegóły na stronie: https://bitwaregionow.pl/zglos-sie/

 

Opracowała: Joanna Czarkowska

Skip to content