Finanse Kół Gospodyń Wiejskich

kwi 9, 2021

Możliwość otrzymania dofinansowania do działalności kół gospodyń wiejskich pozwoliła pobudzić aktywność tych organizacji. Koła, które rozpoczęły działalność w 2020 roku oraz te, które rozważają rozpoczęcie działalności w oparciu o Ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich [Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 553, 932)] otrzymały możliwość skorzystania z poradnika „Finanse Koła Gospodyń Wiejskich”. Autorką jest  Iwona Raszeja Ossowska.

Jest to swego rodzaju przewodnik po aspektach finansowych związanych z prowadzeniem działalności statutowej przez koła gospodyń wiejskich (KGW), oraz wyjaśnia jak prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów na zasadach i warunkach określonych w ustawie o kołach gospodyń wiejskich.

Poradnik jest na stronie: https://witrynawiejska.org.pl/2021/01/18/finanse-kola-gospodyn-wiejskich-2/

Opracowała: Joanna Czarkowska

Skip to content