Edukacja w zagrodzie wiejskiej

gru 15, 2014

Zagrody edukacyjne – innowacyjnym źródłem dodatkowych dochodów i sposobem na kultywowanie dziedzictwa kulturowego to temat seminarium, które odbyło się 10 grudnia 2014 r. w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Edyta Klimowska-Bobula z Krakowskiego Oddziału Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zapoznała słuchaczy jak umiejętnie szacować zasoby gospodarstwa pod kątem potencjału edukacyjnego i na tej bazie tworzyć ciekawe programy edukacyjne. 

 

Zagrody edukacyjne

Dzięki prezentacji kilku ćwiczeń, w których udział wzięli wszyscy słuchacze, zapoznali się oni praktycznie jak można pobudzić kreatywność i sprawić, aby zajęcia w zagrodzie edukacyjnej były ciekawe i niepowtarzalne.
W województwie podlaskim działa 7 takich gospodarstw, a właścicielką jednego z nich jest Wioletta Kamińska z zagrody „Miodoborze”, która podczas seminarium, podzieliła się doświadczeniami, opowiedziała o prowadzonych zajęciach w gospodarstwie i opowiedziała o realizacji krótkiego filmu, który wyemitowano w TVP.

Wioski tematyczne

Dodatkowym źródłem dochodu w gospodarstwach rolnych może być również włączenie się w nurt zakładania i prowadzenia wiosek tematycznych. Z całą ideą, uwarunkowaniami organizacyjno-prawnymi i dobrymi przykładami takich przedsięwzięć zapoznał słuchaczy Tomasz Śnieciński z PODR w Szepietowie.
Seminarium zrealizowane i sfinansowane zostało przez PODR w Szepietowie w ramach statutowych działań.

 

Joanna Czarkowska

Skip to content