Program INTERREG V-A Lietuva-Polska

maj 18, 2018

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wychodząc naprzeciw problemom i potrzebom mieszkańców Podlasia, pokusił się o podjęcie współpracy międzynarodowej z regionalnymi i litewskim partnerem w celu złożenia wspólnego projektu. Parterami tymi są: Stowarzyszenie Podlaskie Smaki, Gmina Puńsk oraz szkoła z Leipalingis na Litwie.

W ramach programu INTERREG V-A Lietuva-Polska realizowany jest projekt Cultural routes without borders/Szlaki kulturowe bez granic.

Utrwalenie tożsamości lokalnej, kształtowanie rozpoznawalności regionu, przyciąganie turystów to tylko niektóre z walorów produktów tradycyjnych i regionalnych. Należy dołożyć należytych starań do ich promowania, nie tylko na Litwie, ale i w Polsce – stąd też wynikła idea powołania do życia kulturowego szlaku pogranicza. Powstanie on w oparciu o regionalne, tradycyjne potrawy kulinarne charakterystyczne dla partnerów z Polski i Litwy.

Regionalne kulinaria są silnym magnesem dla turystów zainteresowanych potrawami niespotykanymi już w innych częściach Europy. W naszej części ciągle żywe są tradycje kulinarne przekazywane w rodzinach od wielu pokoleń. Zorganizowanie tego typu wspólnej oferty turystycznej zwiększa szansę na promocję i rozwój transgranicznych regionów. Posiadamy niezbędny potencjał kadrowy, doświadczenie oraz oddziaływanie na regiony, aby utworzyć Szlak, zaktywizować jego członków, aby mogli sprawnie funkcjonować, wypromować produkty. Uzgodnione przez czterech partnerów działania przyczynią się do osiągnięcia celów projektu czyli stworzenia transgranicznego szlaku turystycznego opartego o regionalne kulinaria.

Oprócz działań obowiązkowych, zaplanowaliśmy: Forum Kontaktowe (inauguracja), 2 twinningowe (bliźniacze) wystawy i 2 twinningowe szkolenia w obu krajach (seminarium nt. produkcji ekologicznej oraz warsztaty nt. przetwórstwa rolno-spożywczego w mini skali, publikację ilustrującą produkty Szlaku oraz stronę internetową z aplikacją mobilną (promocja, komunikacja, informowanie). Uczestnikami projektu będą producenci, rolnicy, restauratorzy, właściciele obiektów noclegowych, przedsiębiorcy, doradcy, nauczyciele, samorząd pogranicza polsko-litewskiego – członkowie Szlaku.

Zredagowała Anna Kostro

Skip to content