Finał konkursu fotograficznego „Cztery pory roku w Gminie Nowe Piekuty”

sty 20, 2022

Celem konkursu było uchwycenie w kadrze piękna Małej Ojczyzny w czterech porach roku. Sam konkurs też miał za zadanie rozwijanie kreatywności twórczej młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy.
W dniu 13.01.2022 r. odbyło się podsumowanie konkursu fotograficznego „Cztery pory roku w Gminie Nowe Piekuty”. Jego organizatorem był Pan Marek Kaczyński, Wójt Gminy Nowe Piekuty. Głównym celem konkursu było ukazanie w amatorskich kadrach piękna gminy w ciągu trwania czterech pór roku. Na konkurs wpłynęło łącznie 82. zdjęcia.
W konkursie mogli wziąć udział mieszkańcy Gminy Nowe Piekuty. Każdy uczestnik mógł zgłosić od jednej do trzech fotografii z każdej z pór roku. Fotografie miały przedstawiać miejsca, obiekty lub przyrodę z terenu Gminy Nowe Piekuty.
Do udziału w komisji oceniającej nadesłane zdjęcia zaproszono Annę Olędzką – przedstawiciela Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, instytucji od wielu już lat współpracującej z Gminą i mieszkańcami.
Skład całej Komisji: Monika Rogalewska – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nowych Piekutach, Anna Olędzka – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Katarzyna Gierałtowska – Urząd Gminy Nowe Piekuty. Jury dokonało oceny 82 zdjęć przyznając trzy miejsca pierwsze oraz po dwa drugie i trzecie.
Najciekawsze prace fotografów amatorów prezentowane będą w formie wystawy pokonkursowej.
Kompletna lista laureatów konkursu dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowe Piekuty, pod linkiem: www.nowepiekuty.pl/podsumowania-konkursow

Anna Olędzka

Emilia Piekutowska-zima zachód słońca-1 miejsce

Iwona Piekutowska-wiosna ślimak w trawie-1 miejsce

Agnieszka Olędzka-jesień runo leśne-1 miejsce

 

Skip to content