Zakładamy gospodarstwo agroturystyczne

lip 13, 2011

Wielu rolników zamieszkujących w atrakcyjnych regionach naszego województwa posiada wolne, niewykorzystane pomieszczenia w domach mieszkalnych, które mogą udostępnić turystom. Koszty przystosowania tych pomieszczeń są często niewielkie. Można również wyremontować strych lub zbędny budynek gospodarczy i zaadaptować go z przeznaczeniem na wypoczynek dla turystów. Przystępując do przygotowania pomieszczeń dla przyszłych gości trzeba wiedzieć jakie wymagania należy spełnić, aby sprostać oczekiwaniom turystów.

Podstawowym warunkiem do rozpoczęcia działalności agroturystycznej jest posiadanie własnego, funkcjonującego gospodarstwa rolnego, wolnych zasobów mieszkaniowych i wolnej siły roboczej. Ważną sprawą jest osobowość gospodarzy i akceptacja podejmowanego przedsięwzięcia przez wszystkich członków rodziny. Pomocny w podjęciu decyzji o świadczeniu usług agroturystycznych może być test. Wskazane jest aby zwrócić się po doradztwo do Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego lub najbliższego stowarzyszenia agroturystycznego, gdzie będzie można uzyskać podstawowe informacje organizacyjno-prawne, niezbędne przy tworzeniu gospodarstw agroturystycznego. Następnym krokiem jest przygotowanie bazy noclegowej dla turystów oraz pomieszczeń towarzyszących. Te gospodarstwa, które zamierzają oferować turystom wyżywienie muszą spełnić określone wymagania higieniczno-sanitarne. Ponadto we właściwy sposób należy zagospodarować część ozdobno-wypoczynkową zagrody. Aby jak najwięcej gości mogło skorzystać z oferty agroturystycznej należy również pamiętać o promocji i reklamie własnego gospodarstwa. Dalszy krokiem kwaterodawcy winno być dążenie do podnoszenia standardu kwatery poprzez jej skategoryzowanie.

Skip to content