Dostosowanie obiektów turystyki wiejskiej pod potrzeby osób niepełnosprawnych – część II

lip 13, 2011

Kontynuując temat dostosowania obiektów turystycznych do potrzeb osób niepełnosprawnych przedstawiam wymagania dodatkowe. Dotyczą one obiektów hotelarskich i kempingów. Wynikają one z załącznika nr 8 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2004 Nr 188 poz. 1945).

Obiekty hotelarskie:

1. W obiektach powyżej 50 j.m*, co najmniej jedna j.m powinna być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych w sposób określony w punktach. 7-9, a dla każdych kolejnych rozpoczętych 100 j.m powyżej 100 j.m1 co najmniej jedna.

2. Ogólnodostępne elementy wyposażenia obiektu, takie jak urządzenia komunikacji wewnętrznej, przyciski i wyłączniki, powinny być umieszczane na wysokości 90-110 cm, umożliwiającej swobodne korzystanie osobom poruszającym się na wózku.

3. Co najmniej jeden telefon ogólnodostępny przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne, umieszczony na wysokości 90-110 cm, umożliwiającej swobodne korzystanie osobom poruszającym się na wózku.

4. Co najmniej jedno stanowisko recepcyjne powinno dysponować ladą o wysokości nie przekraczającej 90 cm, z podjazdem o wysokości min. 67 cm, lub powinno być wydzielone osobne stanowisko obsługi osób poruszających się na wózkach.

5. W salach gastronomicznych i wielofunkcyjnych należy przystosować miejsca umożliwiające korzystanie z usług osobom na wózkach.

6. Przyciski sterujące windami powinny być opisane w sposób czytelny dla niewidzących, a windy wyposażone w sygnalizację dźwiękową.

7. J.m, o których mowa w punkcie 1, powinny zostać wyposażone w poręcze i uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych.

8. Wyłączniki światła, sygnalizacja przywoławcza, telefon i sterowanie telewizorem powinny być dostępne z łóżka.

9. W j.m, o których mowa w punkcie 1, należy zapewnić umeblowanie umożliwiające korzystanie osobom poruszającym się na wózkach, w tym wysokość podjazdu min. 67 cm pod płytę stołu, biurka i umywalki.

II. Kempingi

1. Należy zapewnić, co najmniej 2 stanowiska obozowania dla osób niepełnosprawnych położone w najbliższej odległości od urządzeń ogólnodostępnych.

2. Parking przy recepcji powinien posiadać stanowisko postojowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

3. Stanowiska obozowania dla osób niepełnosprawnych powinny dysponować dojazdem dla samochodów.

4. Ciągi komunikacyjne powinny zostać utwardzone, posiadać szerokość, co najmniej 180 cm i umożliwiać dostęp ze stanowisk dla osób niepełnosprawnych do wszystkich urządzeń ogólnodostępnych.

5. Co najmniej jeden ustęp powinien być dostępny dla osoby na wózku.

Nie wymagają dostosowywania do potrzeb osób niepełnosprawnych schroniska górskie pozbawione dojazdu drogą publiczną oraz schroniska młodzieżowe i domy wycieczkowe posiadające mniej niż 150 miejsc noclegowych.

* j.m – jednostki mieszkaniowe

Katarzyna Diakowska
Skip to content