Powiat sokólski

cze 27, 2012

1sokolPowiat sokólski położony jest we wschodniej części województwa przy granicy z Białorusią. Teren ten znany jest z malowniczych krajobrazów i kompleksów lesnych. Wiele unikatowych okazów flory i fauny można spotkać w ich naturalnym środowisku na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego, Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej oraz Obszarze Krajobrazu Chronionego Wzgórz Sokólskich. O atrakcyjności turystycznej powiatu sokólskiego świadczą również liczne zabytki kultury czterech wyznań: katolickiego, prawosławnego, muzułmańskiego i żydowskiego. Na terenie powiatu można spotkać czynne warsztaty rękodzieła ludowego, jak: kowalstwo, rzeźba w drewnie, tkactwo dwuosnowowe i wiele innych.

Zabytki:

 • meczety w Bohonikach z 1900 r. i w Kruszynianach z końca XVIII w. z mizarami (cmentarzami muzułmańskimi),
 • cerkiew pw. Św. Aleksandra Newskiego z XIX w. w Sokółce,
 • Kościół pw. Ofiarowania NMP z XVIII w. w Różanymstoku,
 • Kościół pw. Św. Jana Chrzciciela – wielokrotnie przebudowywany XVI – wieczny obiekt w Nowym Dworze,
 • Kościół pw. Matki Boskiej Pocieszenia z pocz. XVII w. w Zalesiu,
 • Kościół pw. Św.Trójcy z pocz. XVIII w. w Sidrze,
 • pozostałości Zboru Kalwińskiego z poł. XVI w. w Sidrze,
 • bożnica żydowska z XIX w. w Krynkach,
 • cmentarzysko kurhanowe Jaćwingów z IV-V w. w Jasionowej Dolinie,
 • cmentarzyska i grodziska wczesnośredniowieczne w Jatwiezi Małej, Okopach i Grodzisku,
 • dwór modrzewiowy z pocz. XVIII w. w Łosośnie Małej,
 • pałac z XVII w. w Pawłowiczach (obecnie Szkoła Podstawowa)
 • parki podworskie z przełomu XVIII/XIX w. w Krynkach, Żylinach i Górce.

Stałe imprezy:

 • Ogólnopolskie Dni Truskawki w Korycinie – czerwiec,
 • „Biebrzańskie Szuwary” – plener malarsko-rzeźbiarski w Dąbrowie Białostockie – lipiec,
 • Międzynarodowy Plener Literacko-Malarski w Różanymstoku – sierpień,
 • Turniej Wsi w Dąbrowie Białostockiej – wrzesień

Szlaki turystyczne (autokarowe):

 • Tatarski Duży,
 • Tatarski Mały,
 • Napoleoński,
 • Powstania Styczniowego,
 • Rękodzieła Ludowego,
 • Kumiałka – Biebrza.

Informacja o imprezach kulturalnych, sportowych jest dostępna w Starostwie Powiatowym.

Skip to content