Powiat siemiatycki

cze 27, 2012

1siemPowiat siemiatycki położony jest na południu województwa, w środku malowniczego Podlasia. Jest to najbardziej interesujący fragment doliny Bugu, zwany „podlaskim przełomem Bugu”, rozciągający się Niemirowa do Drohiczyna.

Położenie powiatu, czyste powietrze, bogata przeszłość historyczna, duża ilość zabytków architektury świeckiej i sakralnej, ludność zróżnicowana wyznaniowo (katolicy i prawosławni) sprawia, że jest to region bardzo atrakcyjny turystycznie. Bug przepływający przez gminy Mielnik, Siemiatycze, Drohiczyn i Perlejewo, trzy duże zalewy w Siemiatyczach (ok. 32 ha) są rajem dla wędkarzy, miłośników kąpieli i spływów kajakowych.

Duże kompleksy leśne (32% ogółu powierzchni powiatu) nie zniszczone działalnością człowieka, bogate są w zwierzynę łowną, a w odnogach dziewiczego Bugu – ptactwo wodne.
Ze względu na walory przyrodniczo-krajobrazowe na terenie powiatu utworzono:

Obszary Chronionego Krajobrazu:

 • „Dolina Bugu” – obejmuje część gmin: Mielnik, Siemiatycze i Drohiczyn – 31162 ha,
 • „Dolina Bugu i Nurca” – obejmuje część gminy Perlejewo – 852 ha.

Rezerwaty:

 • „Góra Uszeście” (204 m n.p.m.) w Mielniku – chroniący roślinność kserotermiczną,
 • „Grąd Radziwiłłowski” w Radziwiłłówce,
 • „Sokóle” w gminie Nurzec Stacja,
 • „Koryciny” w gminie Grodzisk.
 • Zespół przyrodniczo-krajobrazowy w Mielniku:
 • „Głogi” – fragment krawędzi przełomowej doliny Bugu (są to dobrze zachowane twory polodowcowe w postaci serii wzniesień poprzecinanych siecią wąwozów; rzadkie gatunki kserotermiczne).

Występują też liczne pomniki przyrody – 40 szt. w Nurcu Stacji, Mielniku, Dziadkowicach. W Siemionach znajduje się największe skupisko 58 dębów w wieku 200-300 lat.

Zabytki:

 • Cerkiew na Świętej górze Grabarce – najważniejsze miejsce pielgrzymek prawosławnych w Polsce;
 • klasztor OO. Misjonarzy z I poł. XVIII w. w Siemiatyczach;
 • klasycystyczna synagoga z II poł. XVIII w. – obecnie Muzeum Regionalne w Siemiatyczach;
 • barokowy kościół pw. NMP w Siemiatyczach;
 • Góra Zamkowa – dawne grodzisko – punkt widokowy w Drohiczynie;
 • kościół i klasztor Sióstr Benedyktynek z XVIII w. w Drohiczynie;
 • cerkiew pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy z XIX w. w Drohiczynie;
 • kościół pofranciszkański (przełom XVII i XVIII w.) z zespołem klasztornym w Drohiczynie.

Stałe imprezy kulturale:

 • Ogólnopolskie Zawody Wędkarskie.
 • Ogólnopolskie Prezentacje Kultury Mniejszości Narodowych „Muzyczne Dialogi nad Bugiem” – pierwsza połowa sierpnia w Mielniku;
 • Ogólnopolski Turniej Tańca Narodowego w Formie Towarzyskiej „O Podlaską Szyszkę” – trzeci weekend września w Siemiatyczach;
 • Prezentacje Kultury Polskich Kresów „Nie rzucim ziemi” – początek lipca, amfiteatr nad zalewem w Siemiatyczach;
 • Nadbużańskie Prezentacje Orkiestr Dętych – Siemiatycze, w czerwcu (od 1992 r.);
 • Międzynarodowy Dzień Folkloru – Drohiczyn, koniec maja.

Szlaki turystyczne:

 • Spływ po rzece Bug (45 km)
 • Szlak Bunkrów (Linia Mołotowa)
 • Szlak Bunkrów (23 km – niebieski)
 • Szlak Doliny Moszczonej (24 km – zielony)
 • Szlak Kupiecki (żółty – 86 km)
 • Szlak Powstania Styczniowego (czerwony – 24 km)
 • szlaki rowerowe: nadbużański i leśny.

 

Skip to content