Powiat łomżyński

cze 27, 2012

1lomzaPowiat łomżyński to region rolniczy, położony w zachodniej części województwa.Obejmuje teren o dużej wartości przyrodniczej z okazami roślin i zwierząt nie występującymi w innych regionach. Ponad 26% powierzchni powiatu stanowią obszary unikalnej przyrody objęte różnymi formami ochrony prawnej. Na bezpośrednie spotkanie z przyrodą można wybrać się trasami pieszych wędrówek przez: kompleksy leśne Czerwonego Boru i Puszczy Kurpiowskiej, strefy chronionego krajobrazu, Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi i Biebrzański Park Narodowy. To doskonałe miejsca dla amatorów wycieczek i zbieraczy runa leśnego. Czerwony Bór i Puszcza Kurpiowska to także tereny łowieckie. 

W niedalekiej odległości rozciągają się tereny Biebrzańskiego Parku Narodowego. W jego granicach leży rozległy obszar bagienny w dolinie Biebrzy, największy i najbardziej naturalny w Europie Środkowej kompleks torfowisk.

Oferta dla turystów:

 • oznakowane piesze szlaki turystyczne prowadzące przez strefy obszarów chronionych, pozwalające na bezpośredni kontakt z unikalną przyrodą;
 • bardzo atrakcyjne dla przyrodników i ornitologów tereny Biebrzańskiego Parku Narodowego i Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi;
 • tereny łowieckie w kompleksach leśnych Puszczy Kurpiowskiej i Czerwonego Boru;
 • atrakcyjne tereny dla zbieraczy runa leśnego i amatorów wycieczek;
 • unikalny folklor kurpiowski, regionalne imprezy kulturalne z udziałem zespołów śpiewaczych i kapel;
 • ciekawe zabytki, a wśród nich:
  • Kościół Farny w Łomży;
  • Kościół PP. Benedyktynek w Łomży;
  • Kościół OO Kapucynów w Łomży;
  • Stary Rynek z ratuszem w Łomży;
  • Pałac Biskupi w Łomży;
  • Plebania Ewangelicka (obecnie Muzeum Północno-Mazowieckie) w Łomży;
  • wczesnośredniowieczne grodziska w Wiźnie, Starej Łomży i Samborach;
  • kościoły parafialne w Szczepankowie, Śniadowie, Wiźnie, Nowogrodzie i Dobrymlesie;
  • zespół fortyfikacji ziemno-betonowych otaczających Piątnicę od strony
  • wschodniej (forty pochodzą z końca XIX wieku, były terenem krwawych walk w 1920 i 1939 r.).

Na spotkanie z historią regionu łomżyńskiego zapraszają muzea:

 • Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie, w którym zgromadzono obiekty budownictwa ludowego (zagrody chłopskie, dworek szlachecki, obiekty małej architektury wiejskiej)
 • Muzeum Przyrody w Drozdowie, w dawnej siedzibie rodziny Lutosławskich z pięknie utrzymanym parkiem. Można tu oglądać okazy flory i fauny charakterystyczne dla Doliny Biebrzańskiej i Narwi.

Wybrane stałe imprezy:

 • Sing Jazz Blues – Ogólnopolski Festiwal w Łomży
 • „Wschód – Zachód” – Międzynarodowy Festiwal Teatru w Walizce w Łomży
 • Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie
 • Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego w Łomży.
Skip to content