Powiat hajnowski

cze 27, 2012

1hajnPowiat hajnowski położony jest w niezwykle malowniczej południowo-wschodniej częściwojewództwa. Sercem powiatu jest Puszcza Białowieska – jeden z najcenniejszych kompleksów leśnych w Europie, ostatni naturalny las niżowy oraz królestwo największego ssaka w Polsce – żubra.O wartości lasów białowieskich świadczy wysoki stopień ich naturalności oraz duże bogactwo flory i fauny. Dzięki sieci szlaków turystycznych dotrzeć można do najbardziej urokliwych puszczańskich zakątków, a ścieżki edukacyjne pozwolą na poznanie różnych ciekawostek przyrodniczych oraz okolicznych mieszkańców.Niecodzienną atrakcję stanowi przejazd kolejką wąskotorową do śródleśnej osady Topiło. Równie interesującymi miejscami do wypoczynku są zbiorniki wodne: Siemianówka i Bachmaty, gdzie można wędkować, uprawiać sporty wodne, a w ich otoczeniu zbierać owoce runa leśnego. Przepiękne są także naturalne doliny rzek: Narwi i Narewki. Niezwykle cenne są walory kulturowe regionu. W miejscu, gdzie od stuleci żyją obok siebie różne narodowości: polska, białoruska, ukraińska – wytworzył się specyficzny klimat. Dawne zwyczaje, święta, miejscowy dialekt, wyroby rękodzieła ludowego, regionalne potrawy są cechami charakterystycznymi regionu. Zachwyca miejscowa architektura, piękne świątynie, drewniane domy z wyjątkową ornamentyką i okiennicami. W wielu z tych domów znajdują się kwatery agroturystyczne.

Warto zobaczyć

 • Białowieski Park Narodowy,
 • Sobór Świętej Trójcy w Hajnówce oraz drewniane i murowane cerkwie,
 • Muzeum Kultury Białoruskiej w Hajnówce,
 • Skanseny budownictwa wiejskiego w Białowieży, Budach, Nowoberezowie,
 • Krainę Otwartych Okiennic – Soce, Puchły, Trześcianka.
 • Liczne rezerwaty i pomniki przyrody, szlaki turystyczne i ścieżki edukacyjne.

Szlaki turystyczne

 • Hajnówka – Zwierzyniec – Białowieża (zielony – 25 km),
 • Hajnówka – Orzeszkowo – Hajnówka (szlak Powstania Styczniowego – niebieski – 31 km),
 • Hajnówka – Świnoroje – Narewka (czerwony – 22 km),
 • Białowieża – Siemianówka (niebieski – 41 km),
 • Białowieża – Teremiski – Budy – Świnoroje – Narewka (żółty – 21 km),
 • Białowieża – „Miejscami Pamięci Narodowej” (czerwony – 14 km)
 • „Miejsce Mocy” – tajemnicze miejsce kultu plemion pogańskich (czarny – 5,5 km).

Ścieżki edukacyjne

 • Leśne Osobliwości,
 • Krajobrazy Puszczy – 4,5 km,
 • Żebra Żubra – 3,5 km
 • Puszczańskie Drzewa – 4 km,
 • Szlak Dębów Królewskich i Książąt Litewskich – 0,5 km,
 • Pod Dębami – 9 km,
 • Masiewo – Zalew Siemianówka – 9 km,
 • Kolejką Wąskotorową z Hajnówki do Topiła – 11 km.

Imprezy kulturalne stałe

 • Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce,
 • Festiwal Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce,
 • Ogólnopolski Plener Meblarski „Wzornictwo na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych” w Hajnówce,
 • Międzynarodowy Plener Malarski w Białowieży,
 • Podlaskie Koncerty Organowe w Hajnówce,
 • Impreza Folklorystyczno-Folkowa „Na Iwana na Kupała” w Dubiczach Cerkiewnych,
 • Noc Kupały w Białowieży,
 • Puchar Polski Jachtów Kabinowych – Regaty Eliminacyjne – Siemianówka – Zalew,
 • Polsko-Ukraińskie Spotkania Muzyczne w Czeremsze.

Punkty informacji turystycznej

Centrum Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiej, 17-200 Hajnówka, ul. 3 Maja 45,
tel. (85) 6824381, tel./fax 6825141,
e-mail:turystyka@sphajnowka.home.pl
www.powiat.hajnowka.pl

PTTK O/Hajnówka, ul. 3 Maja 37, tel./fax (85) 6822785
PTTK O/Białowieża, ul. Kolejowa 17, tel. (85) 6812295, fax (85) 6812624;
e-mail: pttk@enter-kom.pl
www.pttk.bialowieza.pl

Punkt Informacji Turystycznej „Paprotka”, 17-200 Białowieża, ul. Waszkiewicza 6,
tel./fax (85) 6812560;
e-mail: sm@paprotka.com.pl
www.paprotka.com.pl

Punkt Informacji Turystycznej BPN,
17-230 Białowieża, ul. Park Pałacowy, tel. (85) 6812901.

Skip to content