Powiat białostocki

cze 27, 2012

1bialPowiat białostocki położony jest w środkowo-wschodniej części województwa, na Wysoczyźnie Białostockiej. Na terenie powiatu znajduje się Narwiański Park Narodowy oraz Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej z oznakowanymi ścieżkami przyrodniczymi i dydaktycznymi, szlakami turystycznymi i rezerwatami przyrody z bogatą florą i fauną.
Ciekawym obiektem jest Arboretum w Kopnej Górze k. Supraśla. Inną atrakcję stanowią zalewy wodne w Siemianówce (położonej na skraju Puszczy Białowieskiej), Czarnej Białostockiej i Wasilkowie w otoczeniu lasów. Okolice Supraśla są bogate w złoża borowiny, natomiast klimat okolic tego miasteczka zalecany jest osobom cierpiącym na schorzenia reumatyczne, kardiologiczne, starszym, rekonwalescentom.
Na terenie powiatu występuje różnorodność kulturowa, etniczna i wyznaniowa. Znaleźć można ślady religii i kultury katolickiej prawosławnej, unickiej, ewangelickiej i żydowskiej. Dawne tradycje kultywują liczne zespoły folklorystyczne oraz artyści ludowi. Cennymi obiektami sztuki ludowej są krzyże i kapliczki przydrożne, czynne warsztaty rękodzieła ludowego jak: kowalstwo, garncarstwo, plecionkarstwo, rzeźba w drewnie i metalu, koronkarstwo.

Zabytki
 • zespół pałacowo-parkowy dawnej rezydencji Branickich, zwany „Wersalem Podlaskim” z XVIII w. w Białymstoku – obecnie siedziba Akademii Medycznej;
 • barokowy ratusz w Białymstoku – siedziba Muzeum – zespół katedralny Wniebowzięcia NMP z kościółkiem farnym z I poł. XVII w. i gotycką katedrą z pocz. XX w. w Białymstoku;
 • cerkiew katedralna pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy z XIX w. w Białymstoku;
 • Muzeum Wnętrz Pałacowych z XVII w. w Choroszczy (dawna letnia rezydencja J. K. Branickiego);
 • barokowa Synagoga i Dom Talmudyczny w Tykocinie (muzeum);
 • Punkt Muzealny w Pałacu Opatów w Supraślu.
 • Ponadto warto odwiedzić:
 • Białostockie Muzeum Wsi w Osowiczach,
 • Prywatne Muzeum Archeologiczne w Surażu,
 • prywatne muzeum – Prowincjonalny Ośrodek Muzyczny w Białostoczku,
 • Izbę Regionalną w Studziankach.

 

Stałe imprezy kulturalne
 • Siabrowska Biesiada w Gródku,
 • Jarmark Dominikański w Choroszczy,
 • Kiermasz Sztuki Ludowej w Kiermusach.
Szlaki turystyczne
 • piesze:
  • im. Zygmunta Glogera – 60 km (zielony)
  • im. Łukasza Górnickiego – 20 km (żółty)
  • Kolejarzy – 25 km (zielony)
  • Nadnarwiański – 30 km (żółty)
  • im. W. Puchalskiego – 37 km (czerwony)
  • Włókniarzy – 60 km (niebieski)
 • rowerowe:
  • Obwodnica Rowerowa NPN – 90 km (czerwony)
  • Białystok – Kruszewo – 20 km (niebieski)
 • wodne (nieoznakowane):
  • Pradolina Narwi – 90 km
  • Rozlewiska Narwi – 50 km
  • Szlak Okrężny z Uhowa – 10 km
  • Ścieżki przyrodnicze(nieoznakowane):
  • Bagna pod Bojarami – 3 km
  • z Suraża do Uhowa – 10 km
Informacja turystyczna
 • Punkt Informacji Turystycznej i Kulturalnej, ul. Sienkiewicza 3, 15-432 Białystok; tel. (85) 6537950, e-mail: it.bialystok@poczta.onet.pl
 • Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej, ul. Sienkiewicza 29, 16-070 Choroszcz; tel. (85) 7191431
 • Narwiańskie Towarzystwo Krajoznawcze im. Z. Bujnowskiego, ul. 11 Listopada 8, 16-080 Tykocin; tel. (85) 7181719
 • Narwiański Park Narodowy – Kurowo 10; 18-204 Kobylin Borzymy, tel. (85) 7181417, 7191301
 • Punkt Informacyjny NPN w Łapach, tel. (85) 7156303
Skip to content