„Ekonomizacja grupowej działalności pozarolniczej i innowacyjne formy sprzedaży” – wyjazd studyjny do woj. lubelskiego 17-20.06.2024

cze 5, 2024

Celem operacji jest upowszechnianie wiedzy wśród mieszkańców obszarów wiejskich województwa podlaskiego, podczas krajowego wyjazdu studyjnego, na temat innowacyjnych kanałów i platform sprzedaży (innowacyjne sklepy produktu regionalnego i lokalnego, inkubatory przetwórstwa lokalnego itp.) produktów i usług wytwarzanych na obszarach wiejskich w ramach działalności pozarolniczej, z wykorzystaniem formuły grupowej współpracy i lokalnego potencjału.

Działanie przyczyni się do zapoznania uczestników z nowatorskimi rozwiązaniami w zakresie zakładania i prowadzenia działalności związanej ze sprzedażą/ wprowadzania do obrotu produktów żywnościowych wysokiej jakości i monetyzacji usług okołorolniczych, które z powodzeniem przyjęły się i funkcjonują na obszarach wiejskich w oparciu o zasoby i dziedzictwo lokalne. Przybliży również przykłady tworzenia otoczenia turystycznego wzmacniającego efekt ekonomiczny.

Operacja jest skierowana do rolników i mieszkańców obszarów wiejskich zainteresowanych sprzedażą i wprowadzaniem do obrotu swoich produktów regionalnych, lokalnych i usług okołorolniczych, prowadzących RHD, członków grup EPI, KGW, doradców.

Program obejmuje wizyty w obiektach (takich jak gospodarstwa, przedsiębiorstwa, organizacje itp.) woj. lubelskiego w zakresie obejmującym tematykę wyjazdu studyjnego, poprzez zapoznanie uczestników metodą nauka przez działanie z innowacjami produktowymi/ sprzedażowymi/ organizacyjnymi/ marketingowymi/ zarządczymi. Ponadto uczestnicy będą mieli możliwość uczestniczenia w szkoleniu (dyskusji panelowej) nt. ekonomizacji grupowej działalności pozarolniczej i innowacyjnych form sprzedaży z udziałem panelistów/ ekspertów posiadających wiedzę w przedmiotowej tematyce.

Osoby zainteresowane udziałem w wyjeździe proszone są o wypełnienie oraz własnoręczne podpisanie karty zgłoszeniowej (załącznik) i złożenie jej do dnia 10.06.2024 r. do godz.15.30 na adres: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo, biuro nr. 29, bądź przesłanie zeskanowanego zgłoszenia na pocztę e-mail na adres: tsniecinski@odr-szepietowo.pl (decyduje data wpływu).

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się do udziału w przedsięwzięciu zdecyduje kolejność zgłoszeń. Warunki udziału i wyboru uczestników szczegółowo określa Regulamin naboru (załącznik).

Organizator podczas wyjazdu zapewnia dojazd uczestników wraz z ich ubezpieczeniem w czasie wyjazdu, nocleg, wyżywienie, opiekę merytoryczno-organizacyjną.

Szczegółowe informacje można uzyskać w PODR Szepietowo. Osoba do kontaktu: Tomasz Śnieciński, tel. 86 275 89 29.

Załączniki

  1. Regulamin naboru
  2. Karta zgłoszenia
  3. Program ramowy

 

Tomasz Śnieciński

Aktualizacja: Z uwagi na duże zainteresowanie lista zgłoszeń uczestników została skompletowana i zamknięta

 

Skip to content