Zaproszenie na konferencję pt. „Wielu producentów i usługodawców – jedna marka lokalna”

lis 10, 2023

30.11.2023 r.-1.12. 2023 r., Nadbużański Ośrodek Promocji Produktu Lokalnego – „Zagubek”, Drohiczyn

Jednym z filarów rozwoju obszarów wiejskich Podlasia jest przetwórstwo rolno-spożywcze na małą skalę i drobna przedsiębiorczość. Podmioty z tej branży tworzą nowe miejsca pracy i generują istotne dochody dla gospodarstw domowych. Z drugiej strony przychodzi im rywalizować rynkowo o konsumenta z globalnym przemysłem spożywczym. Małoskalowi producenci żywności i usługodawcy lokalni mają jednak szansę wyjść z tej rywalizacji zwycięsko, przy umiejętnym wykorzystaniu bogatych zasobów przyrodniczych regionu, dziedzictwa kulturalno-kulinarnego, a także pogłębionej wzajemnej współpracy. Jednym z narzędzi, które może pozwolić sprostać wyżej wymienionym wyzwaniom i szansom jest wdrożenie marki lokalnej w danym regionie.

Marka lokalna rozumiana jako certyfikat i/lub znak graficzny, nadawana jest gatunkowym produktom i usługom związanym z konkretnym obszarem geograficznym. Produkty i usługi, którym przyznano markę lokalną, otrzymują gwarancję wysokiej jakości, zyskują na rozpoznawalności wśród szerszego grona konsumentów i są niepowtarzalne.

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie jako organizator operacji wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rolników i przedsiębiorców, którzy szukają innowacyjnych form rozwoju, ukierunkowanych na współpracę i współdziałanie. Stąd też narodziła się inicjatywa stworzenia projektu pt. Wielu producentów i usługodawców – jedna marka lokalna”, którego pierwszą odsłoną był wyjazd studyjny do woj. małopolskiego. Uczestnicy zainteresowani tematyką budowania marki lokalnej zdobywali wiedzę i doświadczenia.

Konferencja pt. „Wielu producentów i usługodawców-jedna marka lokalna” jest wzmocnieniem działań PODR Szepietowo mających na celu umożliwienie osobom zainteresowanym poszerzenia wiedzy z przedmiotowej problematyki.
Skierowana jest do producentów żywności wysokiej jakości, przedsiębiorców, rolników, przedstawicieli instytucji świadczących usługi doradcze, mieszkańców obszarów wiejskich i osób zainteresowanych tematyką. Celem operacji jest upowszechnianie nowatorskich rozwiązań w zakresie sieciowania i pakietowania usług pozarolniczych, produktów i warsztatów pod potrzeby kreowania wizerunku marki lokalnej z potencjalnym udziałem GO EPI.
Podczas konferencji uczestnicy będą mieli sposobność wysłuchać prelekcji specjalistów-praktyków zaangażowanych w tematykę budowania współpracy między producentami i przedsiębiorcami, a także tworzenia środowiska sprzyjającego opracowaniu marki lokalnej.

Uczestnicy zdobędą nową wiedzę, poznają dobre praktyki w przedmiotowym zakresie w infrastrukturze szkoleniowej Nadbużańskiego Ośrodka Promocji Produktu Lokalnego – „Zagubek” w Drohiczynie, unikalnego w skali województwa i kraju miejsca skupiającego lokalnych producentów produkujących i promujących z powodzeniem swoją wysokojakościową żywność.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o wypełnienie oraz własnoręczne podpisanie karty zgłoszeniowej i złożenie jej do 24 listopada 2023 r. do godz. 12.00, do pokoju nr 28, PODR Szepietowo, Szepietowo Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo, bądź przesłanie skanu zgłoszenia na pocztę e-mail:  tsniecinski@odr-szepietowo.pl

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się do udziału w konferencji zdecyduje kolejność zgłoszeń.

Konferencja odbędzie się w dniach 30.11.2023 r.-1.12.2023 r. w Nadbużańskim Ośrodku Promocji Produktu Lokalnego – „Zagubek”, 17-312 Drohiczyn, ul. Targowa 1. Szczegółowe informacje poniżej – w programie konferencji. Osoba do kontaktu: Tomasz Śnieciński.

DO POBRANIA:

Program
Karta zgłoszeniowa

Aktualizacja: Z uwagi na duże zainteresowanie lista zgłoszeń uczestników została skompletowana i zamknięta

Skip to content