Rolniczy Handel Detaliczny (RHD) szansą na dodatkowy dochód do budżetu gospodarstwa

lis 2, 2021

RHD daje możliwość sprzedaży swoich produktów rolnych i przetworów bez konieczności:

  • zakładania firmy,
  • opłacania ZUS-u,
  • płacenia VAT-u,
  • opłacania podatku dochodowego (PIT) do kwoty 40.000 zł przychodu.

Z możliwości oferowanych przez Rolniczy Handel Detaliczny mogą korzystać producenci żywności pod różnymi postaciami. Dzięki RHD wiele gospodarstw domowych może zacząć legalnie sprzedawać swoje produkty.

Najważniejszą zasadą jest zasada co najmniej 50% własnych składników w sprzedawanych produktach. Liczba składników roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu musi stanowić co najmniej jego 50%, z wyłączeniem wody.

W RHD obowiązują  przepisy Sanepidu w zakresie bezpieczeństwa i higieny produkcji żywności.  Warto wiedzieć, że produkcja może odbywać się w pomieszczeniach domowych, np. prywatnych domach mieszkalnych. Można do tego celu wykorzystać sprzęt i urządzenia gospodarstwa domowego w kuchni domowej.

Gdzie można sprzedawać?

Z założenia RHD jest przewidziane dla małych gospodarstw. Przepisy mówią, że prowadząc Rolniczy Handel Detaliczny można sprzedawać jedynie na rynku lokalnym. Sprzedaż może następować tylko w miejscach, w których produkty zostały wytworzone (czyli np. w gospodarstwie) lub w miejscach przeznaczonych do prowadzenia handlu (np. targowisko).

W ramach RHD możesz również sprzedać swoje produkty zakładom prowadzącym handel detaliczny z przeznaczaniem dla konsumenta finalnego (np. sklepy, stołówki, restauracje).

Jak założyć RHD?

Wniosek o rejestrację Rolniczego Handlu Detalicznego należy zgłosić 30 lub 14 dni przed rozpoczęciem działalności, w zależności od tego co będzie się produkować i sprzedawać:

  • produkty zwierzęce lub zwierzęce i roślinne – 30 dni przed rozpoczęcia działalności w ramach RHD do właściwego terytorialnie Powiatowego Lekarza Weterynarii (PLW),
  • produkty roślinne – 14 dni przed rozpoczęciem działalności do właściwej terytorialnie powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej (Sanepid).

 Podsumowując RHD daje mam możliwość na dodatkowy dochód dla gospodarstwa domowego oraz zróżnicowanie przychodu. Przetwarzając produkty wytwarzane w gospodarstwie i ich bezpośrednią sprzedaż zwiększamy rentowność naszego gospodarstwa. Jest to na pewno bardzo zachęcająca forma alternatywnego zarobienia dodatkowych pieniędzy do naszego budżetu. Po więcej informacji zachęcam do kontaktu z doradcą Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego .

 Adam Skarzyński

 

Skip to content