Nowe wymagania weterynaryjne przy sprzedaży bezpośredniej

gru 31, 2015

Od nowego roku 2016 weszło w życie nowe rozporządzenie, które dotyczy nowych, częściowo złagodzonych wymagań weterynaryjnych przy produkcji niewielkich ilości nieprzetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej.

Zmiany dotyczą:
– Rozszerzenia katalogu produktów np. o siarę, mrożone tusze drobiu, ślimaka lądowego, tusze zwierzyny łownej oraz sprzedaż jaj z gospodarstwa.
– Podwyższenie limitu wielkości produkcji dla części produktów (m.in. tusze gęsi z 50 do 500 sztuk tygodniowo).
– Wprowadzenie możliwości przekroczenia wielkości sprzedaży tygodniowych, pod warunkiem zachowania rocznych limitów, po uzyskaniu zgody przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii.
– Umożliwienie sprzedaży na terenie całego kraju podczas wystaw, festynów i targów organizowanych w celach promocyjnych tych produktów.
– Określenie minimalnych wymagań weterynaryjnych, które muszą być spełnione dla poszczególnych grup produktów przy ich produkcji i miejsc sprzedaży. Przy produkcji i sprzedaży wymagania dotyczą pomieszczeń, obiektów i urządzeń ruchomych, środków transportu oraz zasad ich czyszczenia i dezynfekcji.

Osoby produkujące i sprzedające przestrzegają zasad higieny, posiadają orzeczenie lekarskie o zdolności wykonywania tych prac, posiadają potocznie zwaną książeczkę sanepidowską.

Określona jest temperatura przechowywania i transportu dla poszczególnych grup produktów:

– tusz przy przechowywaniu 4 °C , podczas transportu 2 °C. i nie dłużej niż 2 godziny.

– mleka przy przechowywaniu 6 °C, podczas transportu 2 °C i nie dłużej niż 2 godziny.

Woda wykorzystywana w procesie produkcji i sprzedaży bezpośredniej spełnia wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, badania czystości wody raz w roku przy własnym ujęciu wody.
Obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków do przechowywania i usuwania powstałych odpadów stałych i płynnych zgodnie z przepisami o odpadach.
Należy również, prowadzić i przechowywać dokumentację o ilości sprzedawanych w danym tygodniu produktów lub w miesiącu dla produktów pszczelich i jaj pozyskanych od ptaków bezgrzebieniowych, którą należy trzymać przez rok następujący po roku, w którym została sporządzona.

Każda osoba, która chce prowadzić sprzedaż bezpośrednią ma obowiązek zarejestrować taką sprzedaż. Przy sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego należy zgłosić rejestrację w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii, po wcześniejszym zarejestrowaniu siedziby stada. Obowiązek dotyczy również rejestracji stada kur czy pasieki. Produkty pochodzenia roślinnego (zboża, zioła, owoce, warzywa, runo leśne, grzyby uprawne w postaci kiszonej i suszonej) rejestrujemy w Powiatowym Inspektoracie Sanitarnym.

Anna Barcicka

źródło: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej Poz. 1703

 

Skip to content