Jak zarejestrować firmę bez wychodzenia z domu

lis 18, 2014

Działalność gospodarczą można założyć bez wychodzenia z domu. Rejestracja firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest bezpłatna i dostępna przez internet

Osoba fizyczna, która chce zarejestrować działalność gospodarczą na obszarze wiejskim może to zrobić internet. Aby zarejestrować firmę należy uzupełnić i złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Są różne możliwości rejestracji firmy przez internet.

Zaloguj się na stronie
Jednym ze sposobów jest rejestracja firmy przez zalogowanie się na stronie internetowej www.firma.gov.pl, uzupełnienie wniosku i wysłanie go przez internet. Zakładanie działalności gospodarczej nie wymaga wizyty w gminie. Jednak osoba rejestrująca działalność musi posiadać podpis elektroniczny lub profil zaufany. Logowanie na stronie internetowej ma na celu weryfikację tożsamości przedsiębiorcy przez złożenie wniosku i podpisanie go podpisem elektronicznym. Podpis elektroniczny można kupić od jednej z firm świadczących usługi z zakresu podpisu elektronicznego wpisanych do rejestru Ministra Gospodarki. Są to: Krajowa Izba Rozliczeniowa ( Szafir) – (www.elektronicznypodpis.pl); Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych ( Sigillum) – (www.pwpw.pl); Unizeto Technologies (CERTUM) – (www.unizeto.pl); Enigma S.O.I. (PEM-HEART)- (www.enigma.com.pl).
Po zarejestrowaniu przedsiębiorcy na stronie internetowej www.firma.gov.pl, zostanie przesłany link aktywacyjny na podany w formularzu e-mail. Wówczas ponownie należy zalogować się na stronie i uzupełnić formularz rejestracyjny CEIDG-1. Na wypełnionym wniosku należy złożyć podpis elektroniczny i wysłać go do platformy Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej. Przedsiębiorca, który popełnił błędy w formularzu rejestracyjnym zostanie niezwłocznie poinformowany przez system o niepoprawności wniosku. Przedsiębiorca z chwilą wysłania formularza rejestracyjnego CEIDG-1 może rozpocząć działalność gospodarczą. Jeśli osoba fizyczna chce rozpocząć działalność gospodarczą w innym dniu niż zostanie złożony wniosek, należy umieścić taką informację w składanym wniosku. Data rozpoczęcia działalności gospodarczej nie może być wcześniejsza niż dzień składania wniosku.

Nie musisz logować się na stronie
Innym sposobem założenia firmy przez internet jest uzupełnienie wniosku o wpis do CEIDG bez logowania na stronie internetowej. Osoba fizyczna uzupełnia wtedy wniosek na formularzu CEIDG-1 ze strony internetowej www.firma.gov.pl i wysyła go do systemu. Po wysłaniu wniosku, system wyśle kod zwrotny na pocztę przedsiębiorcy. Otrzymany kod lub wydrukowany wniosek należy okazać pracownikowi gminy w ciągu 7 dni roboczych. Przy pomocy kodu pracownik urzędu gminy odszuka anonimowy formularz w sieci, wydrukuje go i przedłoży wnioskodawcy do podpisania. Weryfikacja tożsamości będzie odbywała się na podstawie okazania pracownikowi dokumentu tożsamości (należy wziąć ze sobą dowód osobisty). Pracownik gminy dopełni reszty formalności związanych z rejestracją firmy. W przypadku błędów w formularzu, urząd gminy wzywa przedsiębiorcę do naniesienia poprawek we wniosku lub uzupełnienia formularza w terminie 7 dniu roboczych.
Obecnie przy rejestracji firmy istnieje zasada „jednego okienka”. Oznacza to, iż wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest zarazem wnioskiem o nadanie numeru REGON, zgłoszeniem do Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Przed wizytą w urzędzie należy sprawdzić czy gmina posiada system CEIDG. Jeśli nie posiada takiego systemu, rejestracja może odbywać się tylko i wyłącznie przez wypełnienie formularza dostępnego w wersji papierowej w urzędzie gminy.

 

Bożena Pruszyński

Skip to content