Stowarzyszenie na straży przyrody

lis 13, 2015

Stowarzyszenie Bioregion powstało w 1998 roku. Jego siedziba mieści się we wsi Sycze (powiat siemiatycki) w dawnym drewnianym carskim dworcu kolejowym z 1896 roku.
Stowarzyszenie od wielu lat zajmuje się propagowaniem idei ochrony środowiska i ekologii oraz podejmowaniem, organizowaniem i wspieraniem inicjatyw ekologicznych, społecznych, kulturalnych oraz działalnością na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa. Zajmuje się także wspieraniem rozwoju i zachowaniem wielokulturowości narodowościowej, religijnej, etnicznej i językowej pogranicza wschodniego.

Dzialalność Stowarzyszenia
Stowarzyszenie zrealizowało wiele ciekawych projektów m.in. „Monitoring obszarów przyrodniczych polskiej ściany wschodniej’, „Ginące zawody”, „Obrazy pamięci”, „Bug bez granic”, „Dopóki są…” i wiele innych. W ramach środków własnych odtwarza wrzosowisko, które jest miejscem bytowania licznych owadów i bezkręgowców. Jest inicjatorem wielu działań społecznych. Prowadzi działania edukacyjne, organizuje wykłady, warsztaty, wystawy fotograficzne, spotkania. Członkowie stowarzyszenia są autorami licznych publikacji na temat edukacji ekologicznej i ochrony przyrody.

 Marta Sofińska

Skip to content