Stowarzyszenie Historyczne im. 71 Pułku Piechoty

sie 27, 2015

Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, doskonalenie świadomości historycznej przez organizację widowisk i rekonstrukcji historycznych, propagowanie wiedzy o historii, a także integracja osób i środowisk zainteresowanych historią i kulturą regionalną to tylko niektóre cele nowego stowarzyszenia historycznego, które powstało w powiecie zambrowskim w 2014 r.

Głównym celem stowarzyszenia jest popularyzacja i rozwój działań w zakresie propagowania historii i tradycji narodowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Stowarzyszenie Historyczne im. 71. Pułku Piechoty swoją siedzibę ma w miejscowości Nagórki Jabłoń.

Obecnie Stowarzyszenie zrzesza 16 członków. Większość z nich współpracowała z innymi grupami rekonstrukcyjnymi i podczas różnych imprez zajmujących się tym tematem.

Członkowie stowarzyszenia od dawna biorą czynny udział w popularyzowaniu i upowszechnianiu wiedzy o historii Polski, o wojsku polskim, wojskowości, militarystyce historycznej oraz ich znaczeniu dla historii i kultury narodu wśród dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Jako grupa nieformalna brali udział w działaniach takich jak rekonstrukcje historyczne, czy też uroczystości patriotyczne i rocznicowe. Po uchwaleniu statutu i zarejestrowaniu Stowarzyszenia postanowili wdrożyć w życie cele, dzięki którym dowie się o nich większa grupa osób. Powstanie organizacji zaowocowała współpraca liderów Stowarzyszenia z doradcami Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

 Anna Rytelewska

Skip to content