Nowelizacja ustawy prawo o stowarzyszeniach

gru 28, 2015

Prezydent RP podpisał długo wyczekiwaną nowelizację ustawy prawo o stowarzyszeniach. Wejdzie ona w życie w II. kwartale 2016 r. Ustawa niesie wiele zmian, istotnych z punktu rozwoju organizacji pozarządowych w kraju. Jedną z nich jest zmiana wymaganej liczby założycieli, którzy mogą zarejestrować stowarzyszenie.

Liczba ta ulega zmniejszeniu z 15 do 7. Ma to na celu ułatwienie powstawania nowych podmiotów. Inną nowością będzie ograniczenie nadzoru starostwa w trakcie rejestracji organizacji. Poprawność dokumentacji założycielskiej będzie oceniać tylko Sąd. Skróci to zdecydowanie proces rejestracji. Kolejną zmianą będzie zwiększenie kompetencji tzw. stowarzyszeń zwykłych. Będą one posiadać osobowość prawną (tzw. ułomną), we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane, a także korzystać z dotacji. Ustawa stwarza także możliwość wynagrodzenia członków zarządu stowarzyszenia za realizację zadań, które wiążą się z dużym zaangażowaniem pracy na rzecz organizacji.

Tomasz Śnieciński

Skip to content