Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrówkach

kwi 15, 2014

JAK DZIAŁAJĄ I CO ROBIĄ – KRÓTKIE OPOWIEŚCI O PEWNYCH STOWARZYSZENIACH

 

Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich” w Dąbrówkach w gminie Wasilków w swojej, jak na razie dosyć krótkiej, ale bogatej działalności, zrealizowało kilka projektów. Aby ocenić spectrum działania, należałoby szczegółowo przejrzeć stronę internetową Stowarzyszenia, na której znajdują się liczne informacje na temat realizowanych zadań. Jest to jedna z niewielu organizacji, które mogą poszczycić się zasadnością powołania i konsekwencją działania na obszarach wiejskich.
Dla przykładu pokazuję kilka, realizowanych w przeciągu ostatnich dwóch lat, większych projektów.
Od 1.IX -do 31. XII. 2012 r. wykonano zadanie publiczne pn „Bliżej kultury – aktywizacja osób starszych”. Polegało ono na zorganizowaniu wyjazdu grupy 14 osób na spektakl teatralny i do Muzeum w Warszawie.
Od 1.IV do 31. VIII. 2013 r roku zrealizowano zadanie publiczne pn. „Moja przestrzeń – klubowe wieczory”.
Od 1. VIII 2013 r rozpoczęto realizację projektu POKL „Aktywna przyszłość”, którego realizacja kończy się 30 IV 2014 roku. Osobom objętym wsparciem zorganizowano zajęcia z języka niemieckiego oraz z podstaw obsługi komputera.
Od 1. V 2014 do 30. XI. 2014 będzie realizowane zadanie publiczne pn. „Foto – grafika – moja pasja” skierowane do młodzieży i dzieci z gminy Wasilków.
Oprócz wyżej wymienionych, Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich” w Dąbrówkach organizuje cykliczne (3 razy w tygodniu) zajęcia dla młodzieży i dzieci we wsi (zajęcia świetlicowe, plastyczne, sportowe). Młodzieży udostępniana jest świetlica wyposażona w stół do tenisa stołowego i pracownia komputerowa ze sprzętem zakupionym ze środków własnych stowarzyszenia.
Informacje o działaniach przekazała mi Pani Prezes Stowarzyszenia Tamara Tyszkiewicz – Winogrodzka. 
Więcej szczegółów na temat działalności Stowarzyszenia znajdziecie państwo na stronie www.kgwdabrowki.org

Wioletta Sangar

Skip to content