Stowarzyszenie Wsi Dąbrowa-Łazy „Pod Wiatrakiem”

lip 24, 2015

W  Dąbrowie-Łazach, gm. Szepietowo,  w kwietniu 2015 r. powołano do życia organizację pozarządową w formie stowarzyszenia pod nazwą „Pod Wiatrakiem”. Było to możliwe przy współpracy mieszkańców wsi z pracownikami Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.
W gminie Szepietowo, tego typu standardowych stowarzyszeń zarejestrowych jest zaledwie kilka.

Znaczenie stowarzyszeń w rozwoju społeczności lokalnych jest nie do przecenienia. Nie tylko wspierają i uzupełniają pracę sektora samorządowego (publicznego), ale przede wszystkim integrują wspólnotę, stwarzając możliwości ciekawego i konstruktywnego spędzania wspólnie czasu przez mieszkańców. Stowarzyszenia dbają także o zachowanie lokalnej kultury i tożsamości mieszkańców. Zwłaszcza to ostatnie nabrało szczególnego znaczenia, gdyż Stowarzyszenie z Dąbrowy-Łazy mocno identyfikuje się z symbolem swojej miejscowości, zabytkowym wiatrakiem-koźlakiem. Ten fakt znalazł zresztą odzwierciedlenie przy wyborze nazwy organizacji.
Wiatrak-koźlak to interesujący zabytek odrestaurowany przez Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, który pozostaje pod opieką miejscowego kustosza ze wsi Dąbrowa-Łazy.
Kolejnym krokiem współpracy Stowarzyszenia z PODR w Szepietowie było przygotowanie koncepcji projektu i złożenie wniosku o przyznanie dotacji przez Forum Inicjatyw Rozwojowych (FIR). Pomysł polega na organizacji wydarzenia integracyjno-kulturalnego dla mieszkańców wsi. W przypadku akceptacji pomysłu przez instytucję przyznającą dotację, przy tej okazji Stowarzyszenie będzie mogło szerzej upowszechnić swoją działalność. Miejmy nadzieję stanie się dobrym przykładem dla mieszkańców innych miejscowości regionu, noszących się z inicjatywą zorganizowania się w pełnoprawny podmiot kolegialny, jakim jest stowarzyszenie.

Tomasz Śnieciński

Skip to content