Zasady spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie

lip 5, 2021

W związku z publikacją Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (RWK) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń prosimy o zapoznanie się hodowców trzody chlewnej z Wytycznymi, które dotyczą praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika w/w rozporządzenia.
Główny Lekarz Weterynarii informuje, że nowe przepisy UE wprowadzają kilka ułatwień jeśli chodzi o możliwość przemieszczania świń z gospodarstw, zlokalizowanych w obszarach występowania ASF poza te strefy, warunkując to spełnieniem wymagań weterynaryjnych.
Do głównych zmian należą;
– rezygnacja z obligatoryjnych badań laboratoryjnych krwi świń na obszarach cyrkulacji wirusa ASF u dzików lub trzody chlewnej,
– brak konieczności kontroli wszystkich gospodarstw w promieniu 3 km od gospodarstwa , z którego świnie przemieszczane mają być poza obszar stwierdzenia ognisk ASF u świń,
– konieczność ogrodzenia minimum budynków, gdzie utrzymywane są świnie czy przechowywana jest pasza i ściółka,
– posiadanie tzw. „Planu bezpieczeństwa biologicznego”, zawierającego opis podstawowych czynności jakie podejmuje się w gospodarstwie w celu ochrony przed wnikaniem wirusów ASF.
Plan bezpieczeństwa biologicznego obejmuje co najmniej:
– ustanowienie w gospodarstwie stref „czystych” i „brudnych” dla pracowników. Strefa czysta obejmuje wyłącznie budynki inwentarskie oraz miejsce przechowywania gotowej do użycia paszy i ściółkę. Strefa „brudna” podwórko, magazyny sprzętu rolniczego część socjalna gospodarstwa, gdzie mogą przychodzić goście z zewnątrz.
– ustanowienie zasad dotyczących wprowadzania nowych świń do gospodarstwa,
– opracowanie procedury czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń , środków transportu, higiena pracowników,
– ustanowienie i przegląd minimum raz na rok lub kiedy zaistnieje potrzeba, zasad przemieszczania się ludzi, zwierząt, urządzeń i sprzętu wewnątrz gospodarstwa,
– procedury i instrukcje dotyczące stosowania zasad wymagań bioasekuracji podczas konieczności dokonywania napraw, remontów, czy konserwacji urządzeń,
Kontrole PLW lub urzędowych lekarzy weterynarii w gospodarstwach prowadzone są z częstotliwością:
– w obszarach objętym ograniczeniami I i II dwa razy do roku w odstępach minimum 4 miesięcy,
– w obszarach objętym ograniczeniami III 4 razy do roku w odstępach 3 miesięcy

Szczegółowe informacje możemy znaleźć na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii pod adresem : https://bip.wetgiw.gov.pl//

Magdalena Szymborska

Skip to content