Wymagania dotyczące dobrostanu i ochrony zwierząt gospodarskich — trzoda chlewna

lip 13, 2011

Polscy hodowcy trzody chlewnej w dniu naszego wejścia do UE muszą dostosować swoje gospodarstwa do standardów europejskich. Poniżej przedstawione zostaną wymagania dotyczące ochrony i dobrostanu zwierząt wynikające z ustawy o ochronie zwierząt Dz.U. 2003 r. Nr 106, poz. 1002 oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2 września 2003 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich (Dz.U. 2003 r. 167, poz. 1629).

Minimalne warunki utrzymania świń

1. Wymagana powierzchnia kojca zwierząt utrzymywanych pojedynczo powinna wynosić:
• knur – co najmniej 6 m2
• knury w kojcu krycia – co najmniej 10 m2
• lochy w okresie porodu i odchowu prosiąt ssących – co najmniej 3,5 m2
• loszki i knurki hodowlane o masie ciała od 30 do 110 kg – co najmniej 2,7 m2.

W przypadku utrzymania loch pojedynczo, długość kojca powinna odpowiadać długości zwierzęcia powiększona o 0,3 m, nie mniej jednak niż 2 m, zaś szerokość co najmniej 0,6 m.

2. Powierzchnia kojca zwierząt utrzymywanych grupowo w przeliczeniu na jedną sztukę powinna wynosić:
• knury – co najmniej 6 m2
• warchlaki i tuczniki o masie ciała:
– do 10 kg – co najmniej 0,15 m2
– powyżej 10 do 20 kg – co najmniej 0,2 m2
– powyżej 20 do 30 kg – co najmniej 0,3 m2
– powyżej 30 do 50 kg – co najmniej 0,4 m2
– powyżej 50 do 85 kg – co najmniej 0,55 m2
– powyżej 85 do 110 kg – co najmniej 0,65 m2
– powyżej 110 kg – co najmniej 1 m2
• loszki i knurki hodowlane o masie ciała od 30 do 110 kg – co najmniej 1,4 m2
• lochy – co najmniej 2,25 m2 , przy czym dla loch prośnych co najmniej 1,3 m2 powierzchni kojca powinno stanowić stałe podłoże i nie więcej niż 15% tego podłoża – podłoga szczelinowa
• loszki po pokryciu – co najmniej 1,64 m2 , przy czym dla loch prośnych co najmniej 0,95 m2 powierzchni kojca powinno stanowić stałe podłoże i nie więcej niż 15% tego podłoża – podłoga szczelinowa.
Powierzchnię kojca dla loch i loszek utrzymywanych grupowo do 5 sztuk należy zwiększyć o 10% zaś powyżej 39 sztuk zmniejszyć o 10%.

3. Szerokość otworów w podłodze szczelinowej dla poszczególnych grup zwierząt powinna wynosić nie więcej niż:
• prosięta – 11 mm
• warchlaki, loszki i knurki hodowlane – 14 mm
• tuczniki – 18 mm
• loszki po pokryciu lub lochy – 20 mm.

4. Szerokość beleczki w podłodze powinna wynosić co najmniej:
• prosięta i warchlaki – 50 mm
• tuczniki, loszki i knurki hodowlane, loszki po pokryciu lub lochy – 80 mm.
W przypadku utrzymania świń w systemie otwartym powierzchnia na 1 dorosłą sztukę nie powinna być mniejsza niż 15 m2.

Pozostałe wybrane zagadnienia dotyczące minimalnych warunków utrzymania świń

1. Świń nie utrzymuje się na uwięzi.

2. Lochy i loszki od 4 tygodnia po pokryciu do tygodnia przed przewidywanym terminem proszenia utrzymuje się grupowo.

3. Kojec, w którym utrzymywane są lochy i loszki w tygodniu poprzedzającym przewidywany termin proszenia powinien być zaopatrzony w materiał umożliwiający budowę gniazda.

4. Świniom należy zapewnić stały dostęp do materiałów absorbujących ich uwagę tj. słomy, trocin, siana i drewna.

5. Prosięta odsadza się nie wcześniej niż w 29 dniu życia.

6. Redukcję kłów u prosiąt należy wykonać gdy widoczne są zranienia brodawek sutkowych u loch, jednak nie później niż w 7 dniu życia.

7. Obcinanie części ogona wykonujemy gdy widoczne są objawy obgryzania ogonków.

8. Kastrację samców świń należy wykonać przy zastosowaniu technik nie powodujących rozrywania tkanek.

Zabieg obcinania ogonków i kastracji po 7 dniu życia należy wykonać przy zastosowaniu długotrwałego znieczulenia.

Opracował: Tadeusz Kruszewski
Skip to content