Pomór klasyczny świń – komunikat dla hodowców

lip 24, 2009

Informacja o chorobie

Klasyczny pomór świń jest to łatwo szerzącą się, zakaźną chorobą wirusową, na którą wrażliwe są świnie i dziki.

Najczęstszy sposób zakażenia zwierząt zdrowych stanowi bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi, względnie skarmianie paszą zanieczyszczoną wirusem.

Kraj, w którym choroba wystąpi, narażony jest na bardzo duże straty ekonomiczne w przemyśle mięsnym oraz hodowli, powodowane znaczną śmiertelnością zwierząt.

Choroba nie jest groźna dla ludzi (brak zachorowań wśród ludzi) – nie jest zoonozą – chorobą odzwierzęcą, jednak człowiek może być biernym roznosicielem tej choroby do innych stad (kontakt z zakażonymi świniami, produkty z zakażonych świń, itp.).

Aktualnie w Polsce choroba nie występuje (ostatnie przypadki wystąpiły w 1994 r.), jednak istnieje duże niebezpieczeństwo zawleczenia tej choroby z krajów w których występuje. W ostatnim czasie pomór klasyczny u świń i dzików notowano między innymi w takich krajach jak: Niemcy, Czechy, Słowacja, Węgry.

W lipcu 2009 r. klasyczny pomór świń stwierdzono w gospodarstwie na terenie Litwy.

Objawy choroby – jak rozpoznać pomór klasyczny świń?

 • gorączka,
 • posmutnienie, apatia, spadek apetytu, niechęć do ruchu,
 • ogniska przekrwień, wybroczyn oraz ograniczonych ognisk martwicy na skórze zwierzęcia (uszu, brzucha i pachwin oraz niekiedy na grzbiecie),
 • początkowo zaparcia, później biegunka (cuchnący kał),
 • zapalenie spojówek, obrzęk powiek, ropny wypływ z oczu,
 • chwiejny chód, niedowłady, porażenia kończyn,
 • duszność, kaszel,
 • świnie zbijają się w grupy,
 • padnięcia występują najczęściej od 5 do 19 dni od wystąpienia pierwszych objawów.

Śmiertelność u prosiąt i warchlaków może sięgać 100%.

Sposób postępowania – przeciwdziałanie wystąpieniu choroby.

 • przestrzeganie zasad bioasekuracji (środki dezynfekcyjne, dezynfekcja, maty dezynfekcyjne, itp),
 • inne środki bezpieczeństwa (np. zakaz wstępu osób postronnych do pomieszczeń inwentarskich, tablice informacyjne o zakazie wstępu itp.)
 • nie wprowadzanie do gospodarstwa zwierząt bez udokumentowanego pochodzenia oraz potwierdzenia stanu zdrowia (bez świadectw zdrowia),
 • zapewnienie świniom właściwych warunków bytowania – odpowiednie temperatury, wentylacja, oświetlenie, dostęp do paszy i wody,
 • zapobieganie możliwości zakażenia świń przez dziki,
 • utrzymywanie świń w dobrym stanie zdrowia – regularne odrobaczanie, podawanie właściwej paszy wzbogacanej odpowiednimi dodatkami witaminowo-mineralnymi,
 • zapewnienie okresowych wizyt lekarza weterynarii w chlewni (stałej opieki weterynaryjnej),
 • poddawanie świń badaniom prowadzonym przez Inspekcję Weterynaryjną,
 • natychmiastowe zgłaszanie lekarzowi weterynarii wszelkich podejrzanych objawów klinicznych,
 • w przypadku znacznej liczby nagłych zachorowań i/lub padnięć istnieje ustawowy obowiązek niezwłocznego zawiadomienia organów Inspekcji Weterynaryjnej – powiatowego lekarza weterynarii – bezpośrednio, lub za pośrednictwem miejscowego lekarza wolnej praktyki, albo wójta/burmistrza, oraz bezwzględnie zabezpieczenie miejsca i zwierząt lub zwłok zwierząt, do czasu przybycia powiatowego lekarza weterynarii.

 

Pomór świń na Litwie – wzmożone środki ostrożności w woj. podlaskim i w kraju.

W związku ze stwierdzeniem ogniska klasycznego pomoru świń na terytorium Litwy (11 lipca 2009 r.) w odległości około 160 km od granicy z Polską, podjęte zostały wzmocnione środki bezpieczeństwa (m. innymi wzmożono kontrole środków transportu drogowego i inne działania realizowane przez Inspekcję Weterynaryjną we współpracy z innymi inspekcjami)
Środki wzmocnionej ostrożności powinny być realizowane także przez rolników – hodowców świń – w postaci:

 • zabezpieczenia obiektów inwentarskich przed dostępem osób postronnych w szczególności osoby przyjeżdżające lub przejeżdżające przez terytorium Litwy,
 • nie wprowadzanie do stad – świń bez pełnej wiedzy o ich pochodzeniu, i bez obowiązujących świadectw zdrowia,
 • nie nabywanie żywności pochodzenia zwierzęcego niewiadomego pochodzenia, jak też odpadków żywności do karmienia świń,
 • zwracanie szczególnej uwagi na stan zdrowotny świń i w razie podejrzanych objawów – zawiadamianie odpowiednich władz lub osób.

opr. Mirosław Czech
Wojewódzki Inspektor ds. Zdrowia Zwierząt
i Zwalczania Chorób Zakaźnych Zwierząt
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku

Skip to content