Pasieka w maju

lip 13, 2011

W maju kończy się okres wymiany pszczół starych, które przeżyły zimę, na młode. Rozwój rodzin pszczelich jest teraz najintensywniejszy. Mimo to do połowy miesiąca gniazda powiększamy ostrożnie.

Dopiero gdy ciepła pogoda ustali się można intensywniej powiększać gniazda, wstawiając ramki z suszem woskowym i węzą między plastry z czerwiem. Muszą one pokryć zapotrzebowanie rodzin na miejsce dla czerwiu i przynoszonego do ula nektaru.

W ulach wielokorpusowych, po zagospodarowaniu dotychczasowych, daje się kolejne korpusy. W rodzinach słabszych cały nowy korpus może spowodować nadmierne oziębienie gniazda, stąd też można wypełnić go częściowo, dając tylko kilka plastrów ocieplając je matą i płótnem.

W ulach nadstawkowych po wypełnieniu gniazd plastrami, dajemy nadstawki. Pamiętając o możliwości nawrotu chłodów trzeba utrzymywać ocieplenie boczne i górne, a wielkość otworów wylotowych dostosować do siły rodziny i warunków pogodowych.

Do 15 maja należy zapobiec wystąpieniu nastroju rojowego u pszczół, dlatego należy zapewnić w ulu odpowiednią ilość miejsca matce pszczelej do składania jajeczek i umożliwić pszczołom dobrą wentylację gniazda. W dalszym ciągu wstawiamy do uli ramki z węzą, w celu odbudowy nowych plastrów przez pszczoły robotnice.

Najsilniejszym rodzinom, które budują plaster trutowy i miseczki matecznikowe, można zabrać pewną ilość czerwiu krytego, zasilając nim rodziny słabsze. Dzięki tym zabiegom udaje się zwykle powstrzymać pszczoły od rójki.

W maju kwitną drzewa, krzewy owocowe, rzepaki oraz mniszek lekarski, jeżeli pogoda dopisze możemy liczyć na zbiór miodu towarowego. Dlatego nie wolno podawać do uli żadnych leków, ani stosować środków chemicznych, gdyż mogłyby one dostać się do miodu.

W pasiekach dotkniętych warrozą walczymy biologicznie z chorobą przez systematyczne likwidowanie zasklepionego czerwiu trutowego. Można w tym celu stosować tzw. „ramkę pracy” i z niej wycinać czerw trutowy.

Pamiętajmy o wzbogacaniu bazy pożytkowej dla pszczół wysiewając rośliny miododajne itp. w pobliżu pasiek.

Antoni Zaleski

Skip to content