Pasieka w marcu

kwi 7, 2009

Po pierwszych oblotach pszczół, każdy pszczelarz robi przegląd higieniczny uli w pasiece.

Marcowa pogoda bywa zmienna i często odzwierciedla cztery pory roku. Szczególnie uciążliwe są chłodne, przenikliwe marcowe wiatry. Jeżeli w trakcie oblotu stwierdzimy, że nie ze wszystkich uli wylatują pszczoły, do takiego ula trzeba zastukać i sprawdzić przez słuchawkę jak zachowują się pszczoły.

Jeżeli nie usłyszymy żadnego głosu, to zdejmujemy daszek i powałkę, wyjmujemy środkową beleczkę międzyramkową i sprawdzamy czy w ulu są w ogóle pszczoły. Po upewnieniu się, że rodzina się osypała, ul taki zabezpieczamy przed dostępem obcych pszczół. Gdy w czasie nasłuchu usłyszymy brzęk głośny i równy, który ustaje nagle, możemy być spokojni, że rodzina taka jest w dobrej kondycji i za chwilę wyjdzie na oblot. Gdy usłyszymy głos bardzo cichy i po zastukaniu pszczoły zaczną wychodzić z ula i padać na ziemię przed wylotkiem, może to świadczyć, że rodzina jest bez pokarmu. Rodzinę taką należy natychmiast podkarmić syropem cukrowym.

Rodziny przeglądamy w ciepły bezwietrzny dzień, gdy temperatura powietrza wynosi 14oC. Po pierwszym przeglądzie będziemy mieli pełny obraz rodzin pszczelich po okresie zimowym.
Przegląd taki przeprowadzamy przez odkrycie powałki lub wyjęcie beleczek międzyramkowych i sprawdzenie ile ramek ta rodzina obsiada oraz czy posiada odpowiednią ilość pokarmu. Rodzinie pozostawiamy tyle ramek, aby wszystkie były obsiadane przez pszczoły. Jeżeli podejrzewamy, że w danej rodzinie brakuje matki, dłutem rozsuwamy ramki i sprawdzamy czy w środku gniazda znajduje się czerw. W marcu wszystkie rodziny posiadające matki, będą miały czerw kryty w środku gniazda. Rodziny słabe (obsiadające mniej niż trzy ramki) i nie posiadające matek likwidujemy. W tym celu łączymy je jak najszybciej w większe rodziny, pozostawiając w nich najlepsze matki. Łączymy rodziny słabe ze słabymi. Nie wolno łączyć rodzin słabych z rodzinami średnimi i rodzinami mocnymi ze względu na możliwość rozwoju chorób pszczelich.

Kolejny etap przeprowadzania przeglądu polega na sprawdzeniu zapasów pokarmu. Braki pokarmu uzupełniamy plastrami z miodem lub syropem cukrowym.

Zwracamy uwagę na dennice, oczyszczamy je i sprawdzamy ich zawartość. W ten sposób zdobywamy pewną informację o stanie rodziny. Możemy tam znaleźć nieżywą matkę, nieżywe larwy pszczele, pasożyty warrozy a ilość osypanej pszczoły świadczy o stanie zdrowotnym danej rodziny. Osypane pszczoły spalamy bądź zakopujemy. Podobnie postępujemy ze zmiotkami.

Po przeglądzie zmniejszamy wylotki aby do ula nie wtargnęły głodne pszczoły z innych pasiek. W czasie wiosennego przeglądu dbamy o higienę pasieczną, aby nie przenieść choroby z jednej rodziny do drugiej.

Robert Nasiłowski

Skip to content