Dobrostan zwierząt – owce

lip 13, 2011

Przy ocenie dobrostanu zwierząt gospodarskich kryteria, których spełnienie będzie wymagane i kontrolowane są następujące:

  • Zapewnienie stałego dostępu zwierząt do wody (w kojcu, na stanowisku, na wybiegu i pastwisku).
  • Minimalne wymiary stanowisk i powierzchni kojca.
  • Prawidłowe wykonanie wentylacji i właściwe oświetlenie budynków inwentarskich.
  • Prawidłowe gromadzenie, przechowywanie i zagospodarowanie odchodów.

I. Minimalne warunki utrzymania owiec

1. Owce w pomieszczeniu inwentarskim utrzymuje się: pojedynczo; grupowo.

2. Powierzchnia dla owiec utrzymywanych pojedynczo powinna wynosić, co najmniej w przypadku utrzymywania: tryka – 3 m2; matki z jagnięciem – 2,5 m2 i dodatkowo 0,7 m2 dla każdego jagnięcia ssącego; jarki – 1,5 m2; tryczka – 2 m2 , skopka – 0,8 m2.

3. Powierzchnia dla owiec utrzymywanych grupowo, w przeliczeniu na jedną sztukę, powinna wynosić, co najmniej w przypadku utrzymywania: tryków – 2 m2; matki z jagnięciem – 1,5 m2 i dodatkowo 0,5 m2 dla każdego jagnięcia ssącego; jarek – 0,8 m2; tryczków – 1,5 m2 , skopków – 0,6 m2.

4. Powierzchnia wybiegów dla owiec powinna być przynajmniej dwukrotnie większa od powierzchni normatywnej kojca. Wysokość ogrodzenia i przegród powinna wynosić 120 cm.

5. W pomieszczeniu inwentarskim dla owiec wymagania dotyczące mikroklimatu są następujące:

  • Stężenie dwutlenku węgla nie powinno przekraczać 3 000 ppm i siarkowodoru do 5 ppm a koncentracja amoniaku nie powinna przekraczać 20 ppm.
  • Wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 85%, ruch powietrza do 0,3 m/s a temperatura w przypadku utrzymania samic z jagniętami do 3 miesiąca życia powinna wynosić, co najmniej 6°C.
  • Oświetlenie dzienne w owczarniach (stosunek okien do podłogi) powinno wynosić, co najmniej 1:20.

Opracował:mgr inż. Stanisław Nowowiejski

Skip to content