Dobrostan zwierząt – minimalne warunki utrzymania koni

lip 13, 2011

Przy ocenie dobrostanu zwierząt gospodarskich kryteria, których spełnienie będzie wymagane i kontrolowane są następujące:

 • Zapewnienie stałego dostępu zwierząt do wody (w kojcu, na stanowisku, na wybiegu i pastwisku).
 • Minimalne wymiary stanowisk i powierzchni kojca.
 • Prawidłowe wykonanie wentylacji i właściwe oświetlenie budynków inwentarskich.
 • Prawidłowe gromadzenie, przechowywanie i zagospodarowanie odchodów.

1. Konie w pomieszczeniach inwentarskich powinny być utrzymywane na ściółce:

 • W boksach, których powierzchnia powinna wynosić: na konia dorosłego lub źrebaka odsadzonego od matki – co najmniej 10 m2; klaczy ze źrebięciem – co najmniej 12 m2.
 • Na stanowiskach na uwięzi, których wymiary powinny wynosić w przypadku utrzymywania koni dorosłych o wysokości w kłębie: do 147 cm – szerokość co najmniej 1,6 m i długości co najmniej 2,1 m; powyżej 147 cm – szerokość co najmniej 1,8 m i długości co najmniej 3,1 m.
  Praktycznie stanowisko oblicza się dla każdej rasy oddzielnie: długość stanowiska = 2 razy skośna długość ciała minus 10%, szerokość stanowiska = wysokość w kłębie plus 10 cm.

2. Ogiery i klacze powyżej roku życia utrzymuje się oddzielnie.

3. W pomieszczeniu inwentarskim dla koni wymagania dotyczące mikroklimatu są następujące:

 • Stężenie dwutlenku węgla nie powinno przekraczać 3 000 ppm i siarkowodoru do 5 ppm a koncentracja amoniaku nie powinna przekraczać 20 ppm
 • Wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 80%, ruch powietrza do 0,3 m/s, a temperatura w stajni powinna wynosić pow. 5°C.
 • Wymagania dotyczące oświetlenia (stosunek okien do podłogi) dla koni starszych 1:15, a dla koni hodowlanych i młodych do 1 roku 1:10.

Zalecenia inne dotyczące utrzymania koni

Najgorsze są stajnie stanowiskowe, bo wiązanie koni jest niezgodne z ich naturą, a w wielu krajach jest zabronione. Najwygodniejsze są boksy na jednego lub dwa konie o wymiarach 4 x 4 m. Przegrody między końmi powinny mieć wysokość 2,2 m, na wysokości powyżej 1,4 m przegrody należy zrobić ażurowe, z grubych desek, o odległości prętów 6-7 cm, aby koń nie włożył nogi. Dobrze jest, gdy przegrody boczne dadzą się wysuwać na korytarz paszowy lub otwierać na ściany w czasie usuwania obornika.

Każdy boks należy wyposażyć w żłób i poidło, które umieszcza się na wysokości 0,8-1,0 m od poziomu podłogi. Poidło mocuje się w pewnej odległości, aby koń nie zanieczyszczał go paszą. Na pasze objętościowe (siano, zielonkę) mocuje się odpowiednią drabinkę.

Drzwi do boksów nie mogą być węższe niż 1,3 m i wysokości 2,2. Otwierać się powinny na zewnątrz o 180 stopni, najlepiej ażurowe, a przy szczelnych na dole powinna być kratka wentylacyjna w celu usuwania amoniaku z podłogi boksu.

Konie są zwierzętami dnia długiego i potrzebują dużo światła i czystego powietrza. Dlatego stajnie powinny być wysokie (3,5-4 m), dobrze oświetlone i posiadać dobrą wentylację. Drzwi do stajni powinny być czterodzielne, aby górna część była jak najczęściej otwarta. Uwaga!!! Przeciągi są szkodliwe dla koni.

Konie wymagają bardzo dużo ruchu. Do tego potrzeba na dorosłego konia 20-50 m2 wybiegu, a przy wypasie ok. 0,5 ha pastwiska.

W ciągu doby dorosły koń: wydala 5-12 razy mocz w ilości 5 do 10 litrów i kał 9-10 kg, potrzebuje średnio: 5 kg paszy treściwej (owsa), 5 kg siana, 5 kg słomy i ok. 30 litrów wody.

Opracował: mgr inż. Stanisław Nowowiejski

Skip to content