Susza – problem dotyczy wszystkich

lis 18, 2015

Kryzys w przypadku zbioru zbóż, traw, kukurydzy i innych roślin przeznaczonych na paszę dla zwierząt nie był tak silny już od wielu lat. Hodowcy bydła i producenci mleka nie są w stanie zrekompensować strat wynikających ze zmiany klimatu.

Wielu producentów jako jedyne wyjście z tak ciężkiej sytuacji widzi w pozbywaniu się zwierząt, gdyż narastające problemy w branży mleczarskiej są dla nich zbyt dużym obciążeniem. Sucha wiosna i lato doprowadziły do tego, że w większości przypadków rolnicy zebrali tylko jeden pokos zielonki z łąk. Pastwiska również wyschły, a pasze, które miały stanowić zapasy – jak co roku, już się niemal skończyły. Przekroczenie limitów produkcji mleka zobowiązało część rolników uiszczenie opłaty za nadprodukcję mleka, ponadto spadek ceny za litr mleka jest również silnym ciosem dla wielu gospodarstw. Zważywszy na niską podaż pasz spowodowaną suszą, kontrahenci na rynku krajowym i zagranicznym podnoszą stale ceny pasz.

Rolnicy pytają, co dalej?

Pprodukcja mleka i żywca staje się nieopłacalna, w portfelach odczuwalny jest znaczący spadek pieniędzy.  Wiele gospodarstw zaczyna wyprzedawać zwierzęta. Duże sieci sklepów i handlarze zwierząt sprytnie wykorzystują taką sytuację gromadząc duże zapasy mięsa po niskiej cenie, a wszystko to odbija się na rolnikach. Suszę mogą też odczuć ludzie nie związani w ogóle z rolnictwem, gdyż w takiej sytuacji ceny na półkach sklepowych znacznie wzrosną. Susza dla niektórych wydaje się być błahym problemem bo „jak nie ten, to drugi rok”, lecz gospodarstwo rolne pozbywające się zwierząt – dzisiaj, nie odbuduje takiego pogłowia nawet przez najbliższe trzy lata. Jest to problem znaczący w skali kraju, ponieważ wzrost cen pasz zastępczych typu: wysłodki, młóto czy inne produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego podrożały również znacząco i w efekcie tego rachunek ekonomiczny stawia nas pod przysłowiową kreską. Problem z suszą jest tym bardziej poważny, gdyż dotyczy całego kraju.

Zalecenia dla producentów zbóż i kukurydzy w przeciwdziałaniu negatywnych skutków suszy

Po zbiorze roślin należy szybko wykonać uprawę pożniwną czyli (talerzowanie, podorywka, gruberowanie itd.) Przyspiesza to rozkład resztek pożniwnych, co stanowi prawidłowe podłoże pod roślinę następczą. Dobrze jest dodać azot w ilości 30kg na ha.

  • Nie należy w żadnym wypadku zrezygnować z jakiejkolwiek uprawy pożniwnej, gdyż ziemia w takiej sytuacji kompletnie wyschnie.
  • Po wykonaniu płytkiej orki dobrym rozwiązaniem jest zasianie na polu poplonu.
  • Wysiewać należy częściej zboża ozime niż jare, gdyż wieloletnie doświadczenia wskazują na lepsze plonowanie ozimin.
  • Zwracać trzeba uwagę na prawidłowe stosowanie płodozmianu i wysiew roślin wzbogacających glebę w azot.
  • Wybierać odmiany roślin najbardziej tolerujących suszę, a także stosować się do prawidłowych norm wysiewu, gdyż zbyt gęsty lub rzadki siew negatywnie wpływa na plantację.
  • Stosować możliwie największa ilość nawozów potasowych, wpływa ona pozytywnie na zwiększanie odporności roślin na suszę.
  • Nie stosować orki wiosennej,gdyż wysusza ona glebę.
  • Za wszelką cenę zapobiegać nadmiernemu zachwaszczeniu pola, bo chwasty stanowią bardzo poważną konkurencje o wodę dla roślin.
  • Należy stosować na plantacji zalecaną obsadę roślin.

Susza w uprawach roślin na paszę dla zwierząt ma długofalowe konsekwencje, często mogą one być nieodwracalne. Pomoc finansowa dla gospodarstw rolnych w formie niskoprocentowych kredytów preferencyjnych, czy też propozycja dwustu złotych do hektara do plantacji jest wysoce nieadekwatna do poniesionych strat i nakładów pracy jakie rolnicy zainwestowali w swoje uprawy.

Zbigniew Kierznowski

 

Skip to content