Obowiązki człowieka wobec zwierząt domowych i gospodarskich

lip 13, 2011

Rozdział drugi, trzeci i czwarty Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, określa obowiązki osób utrzymujących zwierzęta. Zgodnie z prawem, osoby posiadające zwierzęta domowe zobowiązane są zapewnić zwierzęciu, pomieszczenia chroniące je przed „(.) zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi (.)” oraz odpowiednią karmę i stałey dostęp do wody. Ponadto właściciele psów ras uznanych za agresywne (m.in.: amerykański pit bull terier i buldog, rottweiler, owczarek kaukaski) muszą posiadać zezwolenie wydawane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) na ich utrzymanie.

Każde dziecko pragnie mieć zwierzątko więc rodzice kupują pieski, kotki lub inne, często nie zdając sobie sprawy, ile obowiązków ich czeka. Czasem gdy żywa zabawka się znudzi porzucają je. Tak powstaje problem zwierząt bezdomnych. Zjawisko to, należy przypisać w całości bezmyślnemu postępowaniu ludzi. Kwestie bezdomności reguluje art. 11, nakładający na gminy zadania własne „zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania”. Przepisy nakazują umieszczanie wyłapanych bezdomnych zwierząt w „schroniskach”. Gmina może także, zapobiegać bezdomności zwierząt poprzez np. usuwanie ślepych miotów.

Kolejnym zagadnieniem poruszanym w Ustawie są zwierzęta gospodarskie, którym rolnik, jako ich posiadacz, zobowiązany jest zapewnić „(.) opiekę i właściwe warunki bytowania”. Należy przez to rozumieć, stosowanie należytych warunków chowu bądź hodowli zwierząt, odpowiadających potrzebom behawioralnym danego gatunku oraz nie powodujących ich cierpienia, ani urazów i uszkodzeń ciała. Często obserwuje się różnego rodzaju zaniedbania, wynikające z niewiedzy właściciela. Przykładem może być utrzymywanie cieląt w pojedynczych kojcach o pełnych ścianach. W takich warunkach zwierzęta nie mają ze sobą żadnego kontaktu a trzeba pamiętać, że są to osobniki o silnym instynkcie stadnym i konieczne jest zapewnienie im obcowania z rówieśnikami. Ściany kojca powinny umożliwiać cielętom kontakt wzrokowy i fizyczny (wyjątek – kojce z chorymi cielętami).

Nie zapominajmy więc o zwierzętach. Jak każda żywa istota, mają one swoje potrzeby, a my chcąc „czerpać” z nich korzyści musimy odpowiednio o nie zadbać.

Katarzyna Kulfan

Skip to content