Nowe wymagania BHP przy obsłudze zwierząt gospodarskich

wrz 18, 2017

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich z 4-tego sierpnia 2017 zastąpi, w marcu 2018 roku, dotychczasowe rozporządzenie obowiązujące przez ostatnie 17 lat.

Nowe rozporządzenie uszczegóławia wiele kwestii związanych z warunkami w jakich powinny pracować osoby obsługujące zwierzęta, a także wprowadza nowe regulacje odzwierciedlające zmiany, które zaszły w gospodarstwach rolnych w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Wśród nowych regulacji znalazły się zapisy dotyczące bezpieczeństwa przy obsłudze strusi, w tym między innymi wymagania dotyczące wybiegów, a także chwytania i przepędzania strusi. Strusie utrzymywane w warunkach fermowych zaliczono do zwierząt niebezpiecznych wymagających zachowania szczególnych środków ostrożności. Do grupy zwierząt niebezpiecznych, poza strusiami, dodano również lochy z prosiętami, jeleniowate oraz konie wykazujące skłonności do kopania i gryzienia.

Wśród wymagań dotyczących wyposażenia pomieszczeń do utrzymywania zwierząt określanych w rozporządzeniu jako „pomieszczenia inwentarskie” wprowadzono między innymi konieczność zapewnienia dostępu do umywalki z ciepłą i zimną wodą, zaopatrzonej w dozownik środków myjących i dezynfekcyjnych oraz jednorazowe ręczniki. W nowo budowanych lub przebudowanych pomieszczeniach inwentarskich drzwi muszą się otwierać na zewnątrz i posiadać zabezpieczenie przed samoczynnym zamykaniem. Schody w halach udojowych powinny być wyposażone w poręcze lub barierki, a na wilgotnych lub zanieczyszczonych odchodami zwierzęcymi ciągach komunikacyjnych, powinny być układane posadzki antypoślizgowe.

W rozporządzeniu znalazły się również zapisy dotyczące konstrukcji kojców dla świń. Muszą one umożliwiać zadawanie paszy bez konieczności wchodzenia do kojca, a w przypadku kojców porodowych dawać możliwość odgrodzenia prosiąt od lochy bez konieczności wchodzenia do części kojca przeznaczonego dla lochy. Ponadto konstrukcja kojca musi umożliwić jego natychmiastowe opuszczenie przez osoby pracujące przy zwierzętach.

Rozporządzenie wprowadza również obowiązek oznakowania dobrze widocznymi tablicami ostrzegawczymi elektrycznych ogrodzeń pastwisk.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 5 września 2017 roku, poz. 1692.

Dariusz Gaszewski

PZDR w Białymstoku

Skip to content