Minimalne warunki utrzymania królików

lip 1, 2015

Utrzymywanie królików na wolnym powietrzu pod zadaszeniem lub w pomieszczeniach zamkniętych, możliwe jest tylko wtedy, gdy zapewnimy im ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i drapieżnikami. Mogą być utrzymywane w klatkach lub kojcach pojedynczo lub grupowo, przy czym króliki stada podstawowego po osiągnięciu dojrzałości płciowej utrzymuje się pojedynczo. Samce i samice krolików po osiągnieciu dojrzałości płciowej utrzymuje się oddzielnie.

Wymiary klatki dla królików utrzymywanych pojedynczo oraz samic z młodymi 

Jeden królik o masie ciała do 2,5 kg:

  • wysokość klatki – co najmniej 0,28 m,
  • powierzchnia podłogi – co najmniej 0,18 m², przy czym jej szerokość – co najmniej 0,38 m, a długość – co najmniej 0,45 m;

Dwa króliki o masie ciała powyżej 2,5 do 6 kg:

  • wysokość – co najmniej 0,32 m,
  • powierzchnia podłogi – co najmniej 0,24 m², przy czym jej szerokość – co najmniej 0,38 m, a długość – co najmniej 0,6 m;

Trzy króliki o masie ciała powyżej 6 kg:

  • wysokość – co najmniej 0,43 m.
  • powierzchnia podłogi – co najmniej 0,315 m², przy czym jej szerokość – co najmniej 0,45 m, a długość – co najmniej 0,7 m.

Powierzchnia podłogi w klatce lub w kojcu dla królików utrzymywanych grupowo w przeliczeniu na jedną sztukę

Jeden królik o masie ciała do 2,5 kg – co najmniej 0,06 m²,

Dwa króliki o masie ciała powyżej 2,5 do 6 kg – co najmniej 0,08 m²,

trzy króliki o masie ciała powyżej 6 kg – co najmniej 0,1 m².

Powierzchnia podłogi w kojcu dla królików utrzymywanych pojedynczo oraz samic z młodymi

 Jeden królik o masie ciała do 2,5 kg – co najmniej 0,18 m², przy czym jej szerokość – co najmniej 0,4 m, a długość – co najmniej 0,45 m;

dwa króliki o masie ciała powyżej 2,5 do 6 kg – co najmniej 0,24 m², przy czym jej szerokość – co najmniej 0,4 m, a długość – co najmniej 0,6 m;

Trzy króliki o masie ciała powyżej 6 kg – co najmniej 0,315 m², przy czym jej szerokość – co najmniej 0,45 m, a długość – co najmniej 0,7 m.

Klatkę i kojec dla samic królików, z wyjątkiem samic utrzymywanych na ściółce, wyposaża się w domek wykotowy.

Minimalne warunki utrzymania królików reguluje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 roku (Dz.U. 2010 nr 118, poz. 778).

Grażyna Janicka

Skip to content